“Kako je nastao mit (o 20.101 ubijenom djetetu u jasenovačkome logoru…)” naslov je najnovije knjige novinara Tomislava Vukovića, objavljene u izdanju Glasa Koncila

36853

Knjiga sabire povijesne feljtone objavljivane u tjedniku Glas Koncila od 1. siječnja do 17. svibnja 2015. godine, kojima je za potrebe knjiškog izdanja dodan znanstveno-kritički aparat.

Sastoji se od četiri velike tematske cjeline u kojima Vuković studiozno, kritično i strogo u službi istine razobličuje mit o broju umorene djece u Jasenovcu. Prvo poglavlje govori o manipulaciji s brojem žrtava dok drugo poglavlje obrađuje kako je moguće falsificirati popise žrtava i njihov broj višestruko umnožiti. U trećem poglavlju Vuković utvrđuje manipuliranje podacima o djeci u logoru, a u posljednjem poglavlju opisuje bezuspješno traženje masovnih grobnica.

Premda knjiga nije opsežna, obiluje brojnim podacima, činjenicama i pitanjima kojima propituje utemeljenost, posebice u srbijanskoj historiografiji i publicistici učestalih navoda i tvrdnji o broju srpske djece koja su u jasenovačkome logoru tijekom Drugog svjetskog rata izgubila život. Pritom Vuković pregledno i jasno donosi sve najvažnije obavijesti i objašnjenja nezaobilazna u razumijevanju nakana popisivača i poimeničnih popisa, a i načina manipuliranja popisima jasenovačkih žrtava.

Kao dopuna temi koju obrađuje u dodatku je prirodan tekst dr. Stjepana Razuma pod naslovom “Velika prijevara u Jasenovcu”, objavljen u zadarskom Hrvatskom tjedniku.

Nova knjiga Tomislava Vukovića znatan je doprinos poznavanju broja žrtava, a osobito djece, stradalih u logoru Jasenovac te doprinos vjerodostojnijoj interpretaciji hrvatske prošlosti, s namjerom približavanja nepristranoga i vjerodostojnog tumačenja toga dijela hrvatske povijesti. ika