Erasmus+ već nakon godinu dana ispunjava očekivanja

erasmus

Od 1. siječnja 2014. – početka provedbe programa Erasmus+, najvećeg programa Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta – više od milijun građana Europske unije dobilo je priliku sudjelovati u 18 000 projekata financiranih u okviru programa Erasmus+, čiji je proračun za prvu godinu iznosio više od2 milijarde eura. Fleksibilnijim prilikama za suradnju među različitim sektorima pridonosi se reformama i modernizaciji, te se stoga u europskim sustavima za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport lakše mogu iskušavati inovativne prakse.

Tibor Navracsics, povjerenik EU-a za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, izjavio je: „Program Erasmus+ u svojoj se prvoj godini pokazao vrlo uspješnim. Impresivan broj sudionika dokazuje da taj program mladima poboljšava izglede za zapošljavanje, pomaže im u stjecanju novih vještina i iskustava te podupire modernizaciju europskih sustava za obrazovanje, osposobljavanje i mlade. Na temelju te popularnosti programa nastojat ćemo uključiti više ljudi različitih interesa, profila i društvenih pozadina”.

Podaci objavljeni 26. siječnja 2016. pokazuju da je Erasmus+ već 2014. pružanjem raznovrsnih prilika pomogao velikom broju građana. U prvoj godini tog programa dodijeljena su bespovratna sredstva za mobilnost rekordnih 650 000 studenata, pripravnika, nastavnika, volontera i mladih te je utaban put za prve zajmove studentima koji će pohađati cijeli diplomski studij u inozemstvu. U okviru tog programa prvi su put financirani projekti potpore politici u koje su uključena javna tijela i međunarodne organizacije, kao i projekti u području sporta.

Osnaživanjem programa Erasmus+ pruža se i bolja potpora njegovim sudionicima. To je vidljivo iz boljeg priznavanja studija u inozemstvu nakon što se studenti vrate u svoju zemlju. Osim toga, mobilnost nastavnika i osoblja bolje se integrira u strategije profesionalnog razvoja koje podupiru njihove matične ustanove.

Novi Erasmus+ ujedno je i snažno usmjeren prema promicanju socijalne uključenosti, aktivnoga građanstva i tolerancije. Kako bi se to postiglo, sudionicima koji raspolažu s manje financijskih sredstava ili imaju posebne potrebe na raspolaganje je stavljeno više financijske potpore nego ikad prije. Tako je za 2016. dodijeljeno dodatnih 13 milijuna eura za financiranje projekata kojima se rješavaju pitanja poput socijalne uključenosti manjina, migranata i drugih ugroženih društvenih skupina.

Programom su osnažene i inicijative za poboljšanje izgleda za zapošljavanje mladih te za olakšavanje njihova prelaska iz obrazovnog sustava na tržište rada. To je rezultiralo povećanjem broja prilika za pripravništvo i naukovanje u okviru programa.

Španjolska, Njemačka i Francuska i dalje su najtraženija odredišta za studente

Komisija je 26. siječnja 2016. u posebnom izvješću objavila i statističke podatke o mobilnosti studenata i osoblja za završnu akademsku godinu (2013./2014.) prethodnog programa Erasmus za visoko obrazovanje, dijela krovnog Programa za cjeloživotno učenje koji je završio 2013. godine. Podaci pokazuju da je te godine, u usporedbi sa svim prethodnim godinama, u programu sudjelovao najveći broj studenata (272 000) i osoblja (57 000). Španjolska, Njemačka i Francuska ostale su najpopularnija odredišta u kojima su studenti u okviru programa Erasmus studirali ili se osposobljavali izvan svoje zemlje u akademskoj godini 2013./2014.

Osim toga, nova studija regionalnog učinka programa Erasmus potvrđuje da sudjelovanje u razmjeni studenata u okviru tog programa značajno poboljšava izglede mladih da dobiju kvalitetne upravljačke poslove, a to posebno vrijedi za studente iz južne i istočne Europe.

Erasmus+ u Hrvatskoj

Prema statistikama Europske komisije za Republiku Hrvatsku, program Erasmus iznimno je popularan  i među našim građanima – od 2009. godine, kada je otvoren za studente iz visokih učilišta RH, pa do kraja 2014. godine u svrhu studiranja i obavljanja prakse u inozemstvu koristilo ga je 4189 studenata.

Najviše je naših studenata odlazilo u Njemačku, Austriju, Španjolsku, Sloveniju i Poljsku, koje su se tako pokazale kao najpopularnija odredišta. Studenti koji odlaze na mobilnost najviše su zainteresirani za područja društvenih, humanističkih i prirodnih znanosti.

Dolazak stranih studenata na visoka učilišta Republike Hrvatske omogućen je od 2010. godine. Od tada pa do kraja 2014. u Hrvatskoj je u svrhu studija i obavljanja prakse boravilo 2077 studenata. Najviše studenata dolazi iz Poljske, Španjolske, Francuske, Njemačke i Slovenije.

Popularnost naših visokih učilišta među studentima i profesorima u inozemstvu raste, te se tako u okviru akademske godine 2015./2016. predviđa dolazak 123 člana osoblja te 1534 studenta, većinom iz država Europske unije. 

Posebno je važno naglasiti kako program Erasmus+ od 2014. godine nudi mogućnosti međunarodnih usavršavanja, prakse, studiranja, volontiranja i rada na zajedničkim projektima u svim sektorima obrazovanja, osposobljavanja i mladih odnosno onima koji su u te sektore aktivno uključeni. Riječ je o odgajateljima, osoblju u osnovnim i srednjim školama te ustanovama za obrazovanje odraslih, učenicima u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, kao i njihovim nastavnicima i mentorima te mladima i osobama koje rade s mladima. Tako je iz navedenih sektora samo 2014. godine u programu Erasmus+ sudjelovalo 6905 osoba iz Republike Hrvatske – u svrhu studija, učenja, prakse, usavršavanja i osposobljavanja ili volontiranja u inozemstvu.

Kontekst

Ciljevi programa Erasmus+ jesu potpora modernizaciji europskih sustava za obrazovanje, osposobljavanje i mlade uz istodobno poboljšanje vještina studenata, njihovih izgleda za zapošljavanje te njihova aktivnog sudjelovanja u društvu.

Proračun sedmogodišnjeg programa (2014. – 2020.) iznosi 14,7 milijardi eura, što je 40 posto više u usporedbi s prethodnim razinama potrošnje, čime se jasno pokazuje predanost EU-a ulaganjima u ta područja. Zahvaljujući programu Erasmus+, do kraja njegove provedbe 2020. godine više od četiri milijuna Europljana imat će priliku studirati, osposobljavati se, stjecati radno iskustvo i volontirati u inozemstvu. Programom se također podupiru transnacionalna partnerstva među ustanovama za obrazovanje, osposobljavanje i mlade kako bi se potaknula suradnja i povezala područja obrazovanja i rada. U okviru programa prvi se put omogućuje posebno financiranje za djelovanja u području sporta kako bi se pridonijelo razvijanju njegove europske dimenzije i rješavanju velikih prekograničnih problema kao što su namještanje utakmica i doping. Programom se podupire i razvoj poučavanja i istraživanja u području europskih integracija u okviru aktivnosti programa Jean Monnet.

glavnom izvješću objavljenom 26. siječnja 2016. dostupni su prvi rezultati dobiveni godinu dana nakon početka provedbe programa Erasmus+. U njemu su objedinjeni podaci koje je prikupila Komisija, kao i nacionalne agencije te relevantne izvršne agencije nadležne za provedbu programa.

Uz to, u još dva objavljena izvješća dostupni su podaci o posljednjoj godini programa Erasmus za visoko obrazovanje. U njima su opisani i učinci programa na regionalnoj razini.

Dodatne informacije

Informativni članak o programu Erasmus+

MEMO/16/143

Informativni članci i izvješća o pojedinačnim državama

Internetske stranice programa Erasmus+