Evo koji fakultet je završilo najviše ministara u novoj hrvatskoj Vladi

Vlada zajednicka fotka

Dvadeset ministara, dva potpredsjednika i premijer čine novu Vladu Republike Hrvatske. Za vrijeme dugotrajnih pregovora oko formiranja tima koji će voditi zemlju naredne četiri godine, najviše puta je upotrijebljena riječ stručni. No mi smo se pozabavili obrazovnim statusom, analizom biografija sa službenih stranica Vlade RH

Vlada zajednicka fotka

Standarno najviše ekonomista i pravnika

Najviše ministara odosno troje je svoje obrazovne titule steklo na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a još je jedan, odnosno ministar gospodarstva Tomislav Panenić, završio poslijediplomski studij poduzetništva u Osijeku.

Zvanje je na Pravnom fakultetu u Zagrebu stekao ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić. Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević diplomirao je na Pravnom fakultetu u Splitu, a ministar pravosuđa Ante Šprlje, također je diplomirani pravnik, ali mu ne stoji u podacima gdje je stekao diplomu.

Dvojica članova Vlade, odnosno Tomislav Karamarko i Zlatko Hasanbegović su povjesničari, dok je pak ministar vanjskih poslova Miro Kovač doktorirao povijest međunarodnih odnosa na glasovitoj Sorbonni u Parizu.

Dvojica ministara su diplomirali novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, Mijo Crnoja i Josip Buljević. Zanimljivo da na tom fakultetu, dvojica članova Vlade, odnosno spomenuti ministar obrane Buljević te ministar regionalnog razvoja i fondova europske unije Tomislav Tolušić, trenutno pohađaju doktorski odnosno posljediplomski studij.

Najviše stranih jezika govore Miro Kovač i Bernardica Juretić

Kada je riječ o stranim jezicima, tu ljestvicu predvode Miro Kovač te Bernardica Juretić, koji govore po pet stranih jezika.

Kovač prema biografiji na službenim stranicama Vlade, aktivno govori engleski, njemački i francuski, a pasivno talijanski i nizozemski dok ministrici Juretić govori njemački, talijanski, engleski, španjolski i portugalski. (stupanj poznavanja nije naveden)

Nijedan strani jezik ne govore, ili bar to nisu naveli u biografiji Tomislav Karamarko, Dario Nakić, Vlaho Orepić, Davor Romić i Slaven Dobrović.

Najviše ministara očekivano zna engleski jezik, a zanimljivo slijedi ga talijanski kojeg u određenoj mjeri znao osam ministara te njemački sedam. Zanimljivo, ministar branitelja Mijo Crnoja, koji je već u prvim danima na vlasti izazvao brojne kontroverze, u biografiji je naveo da govori engleski te albanski jezik!

U nastavku pročitajte obrazovni status svih članova hrvatske Vlade. (u listu nismo uvrstili podatke o završenim osnovnim i srednjim školama; za neke članove navedena i stručna usavršavanja, koja su izravno vezana sa strukom kojom se bave nap. a.)

Premijer Tihomir Orešković

2008 Executive CMA, Certified Management Accountant (Ovlašteni upravljački računovođa, izvršna razina)

1992 MBA (Magistar poslovne administracije) Sveučilište McMaster, Hamilton, Ontario Područje: Financije i informacijski sustavi

1989 Diplomirani kemičar Sveučilište McMaster, Hamilton, Ontario

Prvi potpredsjednik Vlade Tomislav Karamarko

Obrazovanje: Studij povijesti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Potpredsjednik Vlade Božo Petrov

2007.-2010. – Specijalizacija iz psihijatrije za Kliničku bolnicu Mostar.

2005.-2009. – Znanstveni poslijediplomski studij „Medicinska skrb i javno zdravstvo“

1998.-2004. – Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Ministar turizma Anton Kliman

2005. – diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, više ekonomist za unutarnju i vanjsku trgovinu

Ministrica socijalne politike i mladih Bernardica Juretić

2015. – Stalni sudski tumač za talijanski jezik (na vrijeme od četiri godine), Županijski sud u Zagrebu

2008. – 2009. – Razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Gestioni e Management, Executive Master

1995. – Upisala doktorat, Universita’ Pontificia Salesiana in Rome, Italy

1990. – Magistrirala odgojne znanosti, smjer psihologija na temu „Oboljeli od AIDS-a s psihološkog gledišta“, Universita’ Pontificia Salesiana in Rome, Italy

1988. – Diplomirala psiholigiju na temu «Smisao ljudske patnje u svjetlu Franklove logoterapije», Universita’ Pontificia Salesiana in Rome, Italy

Ministar zdravlja Dario Nakić

1994. diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1994. – 1996. pripravnički staž u Općoj bolnici Zadar, u istom periodu i sudionik Domovinskog rata

1997. – 2000. specijalizacija Interne medicine, završni dio na KBC „Rebro“ u Zagrebu

2004. voditelj odsjeka za nefrologiju i dijalizu, uveo više novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka na odjelu

2005. postao magistar znanosti pod vodstvom mentora prof.dr. Duška Kuzmanića

2005. – 2008. subspecijalizacija iz nefrologije na KBC „Rebro“ Zagreb

2010. doktorat znanosti pod vodstvom mentora prof.dr. Aleksandra Včeva

Ministar poduzetništva i obrta Darko Horvat

Godine 1996. diplomirao na Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko na Univerzi v Mariboru, smjer energetska elektronika,

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu temeljem Zakona o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma, priznalo je zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike (VSS VII/1)

Ministar obrane Josip Buljević

2011.- sada Doktorski studij iz Komparativne politike – u tijeku doktorant Tema: “Politički islam u Bosni i Hercegovini” Fakultet političkih znanosti u Zagrebu

1990. – 1995. Fakultet političkih znanosti u Zagrebu (studij novinarstva) Diplomirani novinar

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević

1999. diplomirani pravnik, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Ministar branitelja Mijo Crnoja

2013. – Akademski stupanj, magistar znanosti, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

2007. – Diplomirani novinar, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

2004. – Diplomirani inženjer prometa, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

1995. – Inženjer cestovnog prometa, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač

Doktorirao povijest međunarodnih odnosa na Sveučilištu Sorbonne Nouvelle u Parizu (Doctorat en Histoire des relations internationales)

Ministrica rada i mirovinskog sustava Nada Šikić

Doktorski studij, područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti/neurologija, Medicinski fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Poslijediplomski studij s područja Onkologija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, specijalizacija s područja Neurologije

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković

2008. – doktorski studij na Pomorskom fakultetu u Rijeci

1998. – 2002. Pomorski fakultet sveučilišta u Rijeci, smjer nautika, diplomirani inžinjer pomorskog prometa 2008.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Predrag Šustar

Njegovu cjelovitu biografiju pročitajte na ovom linku, a što se tiče obrazovnih dosega, oni su sljedeći:

Doktorirao 13. veljače na Odsjeku za filozofiju, Sveučilište u Padovi. Time stekao pravo na akademski naziv: Dottore di Ricerca in Filosofia (PhD/Doktor znanosti, polje filozofija)

2001, 2. rujna – 15. prosinca Visiting Scholar na Columbia University in the City of New York

2000, 14.siječnja Poslijediplomski doktorski studij, polje filozofija, Sveučilište u Padovi

1994-1999 Università degli Studi di Pisa, potom, Università degli Studi di Padova (od kolovoza 1995. godine); diplomirao 2. prosinca 1999. na Odsjeku za filozofiju Sveučilišta u Padovi s maksimalnim brojem bodova (110/110) te nagrađen od svih članova ispitnog odbora dodatnom pohvalom (110 e la lode)

1989-1994 Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu; diplomirao 27. travnja 1994. na Biološkom odjelu, inženjerskom profilu, usmjerenje: molekularna biologija, i time stekao pravo na stručni naziv: dipl. ing. bioloških znanosti

Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić

2010. – danas Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski specijalistički studij (Lokalna demokracija i razvoj)

2007. – Europski parlament, Bruxelles, Belgija (Stipendist Robert Schuman fondacije)

2006. – Politički stidij Vijeća Europe, Zagreb, Hrvatska; Strasbourg, Francuska 2005. – Norveška agencija za razvojnu suradnju; Sadness, Norveška (Edukacija)

1997.-2003. – Sveučilište u Zgarebu, Pravni fakultet; Zvanje: diplomirani pravnik

Ministar financija Zdravko Marić

2008 – Doktorska disertacija „Utjecaj izravnih inozemnih ulaganja na produktivnost hrvatskih poduzeća“, Ekonomski fakultet Zagreb

2007 – Executive Education Program „Public Financial Management“, Harvard University, J. F. Kennedy School of Government

2004 – Postdiplomski studij Operacijska istraživanja, Ekonomski fakultet Zagreb, Magistarski rad „Analiza tijekova kapitala u tranzicijske zemlje kroz utjecaj na investicije“

2000 – Diplomski studij, Ekonomski fakultet Zagreb, smjer Financije

Ministar kulture Zlatko Hasanbegović

1993.-1999; 2001.-2009., naziv dodijeljene kvalifikacije: diplomirani povjesničar, magistar povijesnih znanosti, doktor humanističkih znanosti

Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine hrvatska moderna i svjetska povijest

Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Ministar gospodarstva Tomislav Panenić

2007. -2009. Univ. spec.poduzetništva, Poslijediplomski studij poduzetništva, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Osijeku

1993 – 2000. Mag. oec. Područje: Marketing, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Osijeku

Ministar pravosuđa Ante Šprlje

Veljača 2007. godine – Diplomirani pravnik s položenim pravosudnim ispitom; Praktična primjena građanskog, kaznenog, trgovačkog, obiteljskog prava, Ministarstvo pravosuđa

Siječanj 2005. godine – Državni stručni ispit diplomiranog pravnika; Praktična primjena upravnog, službeničkog i radnog prava, Ministarstvo uprave

Svibanj 2002. godine – Diplomirani pravnik; Ustavno, upravno, kazneno, parnično, upravno, radno, obiteljsko, međunarodno javno i međunarodno privatno pravo, Ministarstvo uprave

Ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić

Zapovjedno stožerna škola-Blago Zadro, Zagreb,

Pomorski smjer Pomorski fakultet u Dubrovniku: diplomirani inženjer pomorskog prometa, Smjer – Nautika

Kineziološki fakultet u Zagrebu, viši športski trener fitness-a

Mornarička Vojna Akademija Split: Inžinjer strojarstva (nostificirana diploma od ministarstva znanosti RH)

Olimpijska akademija HOO: trener KARATE-a (sa stečenim pravom nostrifikacije svjetske KARATE federacije (WKF) i nositelj majstorskog zvanja 3.DAN)

Ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović

Dr. sc. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Analiza postupaka razgradnje organskih tvari u vodi primjenom UV zračenja, 2002.

Mr. sc. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Tehnološke mogućnosti sniženja sadržaja organskih tvari u vodama nekih sjeverno hrvatskih izvorišta,

1998. dipl. ing. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Projekt postrojenja za pripremu pitke vode koristeći vodu iz međunarodne rijeke, 1993.

Ministar poljoprivrede Davor Romić

Na Fakultetu poljoprivrednih znanosti u Zagrebu diplomirao 1982., a iste godine zaposlio se u Zavodu za melioracije Fakulteta.

Magistarski rad pod nazivom “Kompleksno uređenje vodnog režima tla u Prekodravlju” obranio je 1991. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom “Navodnjavanje zaslanjenim vodama u agroekološkim uvjetima Vranskog bazena” obranio je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine

Godine 2015. primljen je u zvanje redovitog profesora. Specijalizirao se u Italiji, Izraelu, a u SAD-u je završio usavršavanje iz područja navodnjavanja. Autor je više od 120 znanstvenih i stručnih radova, izradio je više od 80 stručnih projekata i studija te organizator je mnogih domaćih i međunarodnih skupova.

Ministrica uprave Dubravka Jurlina Alibegović

travanj 2006. Doktorirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Naslov doktorske disertacije “Financiranje regionalnog razvitka”.

studeni 1992. Magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Naslov magistarskog rada “Ekonomska valorizaija urbanog prostora i gradska renta”.

listopad 1986. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

srednja.hr