Psihosocijalna radionica u Centru za prihvat beskućnika

U Centru za prihvat beskućnika Caritasa Osijek održana je 13. siječnja četvrta Psihosocijalna radionica na temu Suočavanje sa stresom u sklopu projekta Resocijalizacija beskućnika – razvoj novih vještina i podrška pri zapošljavanju sufinanciranog od Ministarstva socijalne politike i mladih

36575

Voditeljica radionice Sandra Vučković razgovarala je s korisnicima Centra pojašnjavajući što je stres, koji su njegovi simptomi i izvori te kakav je utjecaj stresa na cjelokupno funkcioniranje osobe. Sudionici radionice iznosili su primjere vlastitih stresnih situacija te ih je voditeljica savjetovala o primjerenom reagiranju u tim situacijama. Na kraju radionice provedena je vježba primjene različitih strategija suočavanja sa stresom u konkretnim stresnim situacijama. Svrha ove radionice bila je osnaživanje sudionika za suočavanje sa stresnim životnim događajima u cilju ostvarivanja psihološke dobrobiti i uspješnije prilagodbe životu u zajednici. IKA/TU