Skip to content

Linija i prostor u grafičkom listu i njegovu okružju

U utorak 5. siječnja 2016. godine u galeriji Pikto je otvorena prva izložba u novoj godini, ‘Linija i prostor u grafičkom listu i njegovu okružju’ Valentine Šuljić. Izložba se može pogledati do 19. siječnja

DSC 0059

Liniju poimamo kao izraz likovnog doživljaja određenog karakterom psihičke strukture njezina stvaratelja. Trag zabilježen na podlozi direktna je posljedica misaonog tijeka. Riječ je o tvorevini koja misaono transformira u vizualno bilježeći pritom psihološko pulsiranje vlastite biti.

Odabirom linije kao glavnog motiva grafičkog lista, Valentina Šuljić stvara ciklus radova koji čini tematski okvir za razmatranje linije i prostora, te spoznajnih mogućnosti percepcije. Istraživanje utemeljeno na kognitivnoj psihologiji, matematici, vizualnoj percepciji i teoriji prostora rezultiralo je izložbom radova s brojnim inovativnim i eksperimentalnim komponentama ostvarenim optičkim prikazima latentnih formi i brojnim lumino igrama u prostoru.

Ciklus grafičkih listova podijeljen je na pet podcjelina koje promišljaju odnos linije i prostora ispitujući pritom mogućnosti vizualne artikulacije linije u polju grafike, te promjene percepcije i doživljaja do koje dolazi prilikom uprostorenja linije. Predstavljeni radovi rezultat su likovnog istraživanja u grafičkom mediju dubokog i visokog tiska koje se fokusira na specifično značenje linije u prostoru.

Optički minimalizam dubokog i slijepog tiska u cjelini Potraga za sjenkom reljefnim formama ostvaruje iluziju dubine. Lišeni boje i bazirani isključivo na prostorne prodore, grafički listovi svojim udubinama i ispupčenjima povezuju izložbeni prostor s prostorom grafičkog lista. Pravilni raster blago izdignute reljefne površine ujednačenog ritma gibanja međukorak je između ravne plohe papira i slobodnih linija koje se isprepliću, te na površini papira tvore dinamičke impulse dodatno naglašene sjenkama koje ih prate.

Odabirom linije kao osnovnog sredstva prijenosa titraja vlastitih vibracija, Valentina Šuljić u grafici, svom primarnom mediju, istražuje spoznajne mogućnosti percepcije. Postepenim građenjem prostornosti kroz optičke i prostorne eksperimente, autorica otkriva dijelove svog misaonog svijeta i potiče promatrača na istraživanje različitih oblika percepcije prostora. Koristeći liniju kao polazište, te objedinjavajući element cijelog niza raznolikih procesa, Valentina Šuljić usvaja nove mogućnosti likovnog izričaja i ostavlja otvorenim prostor za dodatna istraživanja s naglaskom na imaginaciju i apsorpciju doživljenog.

Povjesničarka umjetnosti, Sonja Švec Španjol

Dvostuke misli Ib nocni prikaz

Svoj misaoni svijet ne otkrivam u potpunosti, već promatraču poklanjam dijeliće vlastite naracije, vizualizirajući ih pri običnom svijetlu ili po mraku. Iluzijom se pokušava opažaniku oteti dodatno vrijeme za sagledavanje uprostorene linije. Rezultanta sjedinjenja galerijskog prostora i promatrača, polazište je za promišljanje prostora, imaginacije i njegovog opisa pomoću linije, njezinim uprostorenjem. Linija kao dominata kreativne cjeline, pokrenuta je specifičnom energijom, ostvarena vizualizacijom i uprostorena. Nove tehnologije razvitkom temeljnih grafičkih principa, daju nove mogućnosti likovnog izražavanja, neke od mogućnosti usvojene su u ovim radovima.

U dijelu grafičkih listova, primijenjeni su eksperimentalni elementi, realizirani fosforescentnom bojom i uporabom UV rasvjete. Iluzija je potaknuta formama, uključenim u lumino igre, čime se rastaču, odnosno dematerijaliziraju grafičke refleksije. Ista djela percipiraju se različito ovisno o izmjeni svjetla i tame, te ta svjetlosna manipilacija tvori dvosmislenost prikaza. Izloženi artefakte, realizirala sam na papiru i transparentnoj foliji. Trodimenzionalnost papirne površine lista postignuta svjetlom, reljefom i fosforescentnim bojama, kao nenadanim efektom optičke, lumno igre. Kolorističke forme i mrlje u reduciranom raspredu, na papirnoj polozi djeluju snažno, ali ipak dozvoljavaju liniji dominiranje i izlazak u predočeni galerijski prostor.

Predstavljanjem recentnih radova pokušala sam ostvariti ocrt pokretačke energije i titranje vlastitih vibracija, pretočenih u osobni izričaj. Umjetničko djelo stvoreno intelektom, glavom i rukom umjetnika jedinstveno je, neponovljivo u vremenu i prostoru, više se nikada ne vrača i od njega ostaje trag stvaranja.

dr. art. Valentina Šuljić