Bruna Dobrilović: RITAM RITUALA

Dobrilovic bruna 1a

Gradska galerija Fonticus Grožnjan / Grisignana predstavlja:

Bruna Dobrilović:
RITAM RITUALA
samostalni izložbeni projekt

otvorenje/apertura:
subota/sabato, 21. XI. 2015. u 19.00 sati, Gradska galerija Fonticus Grožnjan
Kustos: Eugen Borkovsky

RITAM RITUALA

Niz radova Brune Dobrilović karakterizira naglašena čistoća pristupa, stroga igra i koncentracija na zaokruživanje smislenog istraživanja. Autorica kristalizira situaciju. Ona nije zavedena mogućnostima tehnologije koju koristi. Naturalni kolor prirodne, pečene gline oplemenjuje iskaz i ne opterećuje oblik. Ova dosljednost doprinosi doživljaju elementarnog oblika predmeta jer umjetnica poseže za geometrijskim oblicima, znacima. Time zadire u konceptualno područje smisla oblikovanja. Umjetnička se djela ovdje pojavljuju u ideji obreda u izvedbi i plasmanu. Bruna Dobrilović nudi program kojim propituje ova područja.

Dobrilovic bruna 2

Izložba prezentira nekoliko grupa radova koji čine ciklus. Jedan artefakt autorici ne govori dovoljno rječito pa ona podastire niz, više mogućih situacija. Svi radovi su predviđeni za plasman u obliku nizova, grupa ili nakupina. Svi ovise o postavu jer ih je moguće plasirati na više načina. Iako su elementi nastali svaki za sebe, oni, poredani u nizove, čine atraktivne cjeline. Postav izložbe djeluje kao neko tajnovito arheološko nalazište. Tehnologija, ali i oblici uvode nas u stanje pretraživanja sjećanja. Iskustvo promatrača postaje bitna činjenica pri opisivanju sustava. Radovi izazivaju interes već u prvom čitanju i bivaju asocirane temeljem postava. Komunikacija s promatračem ostvarena je na dvjema razinama: promatrača i rada samog, bez obzira na pozicioniranje u prostoru i rada kao dijela niza ili grupe, što ovisi o postavu. Ponekad elementi različitih radova, postavljeni na poseban način, izgovaraju zajednički stav, iako u premisi nisu željeli ispričati sukladnu priču.

Euritmija je način spontanog ali plemenitog usklađivanja dijelova neke cjeline. To je harmonično uklapanje snage pojmova/znakova koji djeluju u govoru, glazbi i pokretu. Bruna Dobrilović tijekom realizacije projekta zasigurno primjenjuje neke od ovih parametara. To potvrđuju rezultati u materijalu. Bilo bi zanimljivo vidjeti scene ovog djelovanja: opetovanje izvedbe sličnih formi. Umjetnica ima čvrstu premisu prema kojoj uporno djeluje. Ona kao da tijek i ritam želi učiniti vidljivim. Tako ovo promišljanje iznjedruje ponudu vizualnih elemenata za moguće kombinacije. Iako su načas zaustavljeni postavom, autoričinim ponavljanjem iniciran je tijek. Vizualna euritmija ovdje se pojavljuje u izvedbi, a rezultati su neka vrsta nabrajanja materijalizacija trenutaka. Ovo instinktivno kretanje ka vanosjetilnom i osjećaj slutnje univerzuma vodi nas prema teoriji organiziranog kaosa i doživljaju mijene kao stalnog tijeka svih stvari u nama i oko nas.

Bruna Dobrilović razmišlja s recentnih pozicija. Koristeći pretpovijesnu elementarnu tehnologiju, ona oblikuje nizove. Ovo mogu biti ritualni predmeti, a igra je svedena na oblikovanje geometriziranih oblika i njihovo multipliciranje. Svi su elementi ovih grupa, poliptiha, sličnih gabarita. Razlika je dobivena oblikovanjem, toniranjem i ponašanjem materijala prilikom termičke obrade. Tekstura je naglašena neuglađenom površinom. Autorica rubove ostavlja onakvima kakvi nastaju nakon obrade rukom ili jednostavnim alatom. Ponekad dodirujemo oble bridove, a ponekad oštre koji ostavljaju trag nemira u nama. Nizanje sličnih predmeta propituje ritam. Nismo sigurni je li oblik objekta ovisan o broju elemenata ili je dojam ovisan o njihovim oblicima. Oba faktora imaju podjednaku vrijednost. Uloge dane međusobnoj interakciji više sličnih predmeta iniciraju simbolično značenje. Ovime ritualne funkcije umjetnosti ovdje dolaze na vidjelo.

Pristup i rezultat umjetničinog djelovanja u materijalu prizivaju misao o prisutnoj promjeni produktivnog društvenog poretka u potrošački usmjereno reproduktivno društvo. U obrazloženju Bruna Dobrilović kaže da je čovjek stvoren savršen, a da se izgubio u moru interesa i nepotrebnih htijenja. Odnos s okolinom i režim preživljavanja u nemilosrdnom profiterstvu neminovno inicira nelagodu. Svi smo svjedoci divljanja kapitala. Sigurnost postojanja traži zaštitu. Autorica nudi mogući “funkcionalni” predmet. Umjetnicima su njihovi radovi jedini štit pred realnošću.

Ovim oblicima daju se usložiti fraktalne formacije, elementi koji se ponavljaju u svim smjerovima tvoreći isti oblik, ali drugačijih karakteristika. Ovo svjedoči kako cijeli univerzum titra različitim frekvencijama. Što sporije vibrira, to se čini gušćim. Što brže vibrira, to ima manju gustoću i manju čvrstinu. Materija je energija koja titra na sporoj frekvenciji. Jako brze vibracije uzrokuju da materija napusti frekvencijski raspon kojeg ljudskih pet osjetila mogu opažati. Druge dimenzije su sfere koje vibriraju prebrzo da bismo ih mogli primijetiti. Različite frekvencije dijele isti prostor i isto vrijeme. To je poput radijskih postaja koje emitiraju valove pa čujnost ovisi o frekvenciji na koju je namješten dok druge i dalje postoje iako ih ne čujemo. Bruna Dobrilović ritam osvjetljuje materijalizirajući titraje. Ona ih sluti iz univerzuma, a spoznaju umiruje u mediju zemlje.

Rezultat ovog napora odgovorno je predstaviti. Strogost ritma unutar pojedinog rada i nizanje likovnih razmišljanja iste premise u seriju, nameće sukladan pristup prezentaciji. Nameće se logika zbirke kao umjetničkog oblika (Groys). Postav kao instalacija ne odgovara umjetnikovom razmišljanju ukoliko umjetnik nije projekt razmišljao kao instalaciju. Niz radova nastaje tako da se detalji mijenjaju tempom istraživanja. Svaki preveliki pomak u promišljanju nosi otklon od osnovne zamisli. U ovom slučaju međuodnosi oblika skladno se nadopunjavaju i čine dojmljive kompozicije. Niz radova predstavlja se sklapanjem privremenih cjelina. Radove možemo prihvaćati zasebno ili u kolekciji. Autorica nas podsjeća da su razumijevanje i spoznaja uvijek provizorni procesi koji zahtijevaju stalna razmatranja koja nemaju svršetak. Ideja o promjenjivosti svega i materijalizacija ideje u artistički artefakt, percipiranje radova prenosi u područje doživljaja. Čvrsto, uporno oblikovanje pretvoreno je u dojmljivo propitivanje trenutka.

Eugen Borkovsky, XI. 2015.

Dobrilovic bruna 3

Bruna Dobrilović rođena je u 1959. godine u Puli. Završila je srednju školu u Bujama. Keramikom se aktivno bavi od 2 000. godine. Keramičku tehnologiju usavršavala kod Zvonka Bizjaka u Izoli i Hrušici (SLO). Bila je član udruge Kerameikon u Varaždinu. Članica je HDLLU Mansarda u Sesvetama. Predstavljala se na nekoliko samostalnih i kolektivnih izložbi u domovini i inozemstvu. Voditeljica je galerije ,,Sol et Luna u Grožnjanu.

GROŽNJAN Grad umjetnika 1965 – 2015 GRISIGNANA Cittá degli artisti