PozivnicaIvo Šebalj rođen je 25. lipnja 1912. godine. u Zagrebu, gdje je polazio osnovnu i realnu gimnaziju. Zbog iznenadnih teških materijalnih prilika u obitelji prekida školovanje i odlazi u administrativnu službu, te radi u Gradskom potrošarinskom uredu u Zagrebu od 1930. do 1947. Godine 1934. upisuje Umjetničku akademiju u Zagrebu, ali zbog bolesti prekida studij. Godine 1938. ponovo upisuje po drugi pat prvi i drugi semestar na Umjetničkoj akademiji u Zagrebu. Diplomirao je 1942. u klasi prof. M. Tartaglie. Od 1954. do 1961. nastavnik je na Školi primijenjenih umjetnosti u Zagrebu, a od 1961. do 1978. profesor je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. U izdanju Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu tiska mu se 1983. monografija (crteži, tempere, pasteli) autora Veselka Tenžere. Godine 1996. dodijeljeno mu je odličje Reda Danice Hrvatske s likom Marka Marulića, te Spomenica domovinske zahvalnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.