Apel s Godišnjeg skupa pastoralnih djelatnika u Zapadnoj Europi

freudenstadt misaHrvatski svećenici, pastoralne suradnice i suradnici iz hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Zapadnoj Europi sa svoga Godišnjega pastoralnog skupa, održanog od 5. do 9. listopada 2015. u Kaštel Štafiliću o temi „Vjera i duševno zdravlje – kako pomažu vjera, psihologija i medicina”, u organizaciji Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni, upućuju domovinskoj javnosti sljedeći apel:

Mi hrvatski pastoralni djelatnici, koji djelujemo u okviru hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Zapadnoj Europi imamo kontakt s više od 600.000 iseljenih Hrvata katolika iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Već više desetljeća gotovo jedini organizirano skrbimo za njihov vjerski, nacionalni i kulturni identitet. Hrvatska migracija nije na žalost stvar prošlosti, nego se, naprotiv, u posljednje vrijeme zabrinjavajuće povećava, i to posebice sve većim brojem mladih stručnjaka i intelektualaca i njihovih obitelji. S tugom i zabrinutošću svjedočimo da mnogi naši sunarodnjaci olako i nepripremljeni napuštaju domovinu. Zato se nerijetko nađu u nerješivim životnim teškoćama, tražeći od hrvatskih katoličkih misija i zajednica i njihova osoblja pomoć koju im oni nisu u mogućnosti pružiti.

Stoga od domovinske vlasti žurno očekujemo:

– pozitivni odnos prema hrvatskoj dijaspori i njezino puno uvažavanje;

– konkretne programe u zaustavljanju daljnjeg iseljavanja i poboljšanje katastrofalne demografske slike u domovini;

– zauzetiju skrb za iseljenike od hrvatskih i bosansko-hercegovačkih veleposlanstava i konzularnih predstavništava;

– omogućavanje dopisnog glasovanja te pronalaženje kvalitetnijeg načina predstavljanja dijaspore u domovinskoj vlasti;

– uklanjanje birokratskih zapreka potencijalnim ulagačima u domovini te stvaranje strategije povratka s konktetnim programima.

U Kaštel Štafiliću, 9. listopada 2015.
Uime organizatora i sudionika Godišnjega pastoralnog skupa
Vlč. Ivica Komadina, delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj