Mirjana Šoštarić: HORVATSKI SIN

cvjetne livade

cvjetne livade

HORVATSKI SIN

Zakaj ste prišli vu našu domaju
kaj rad bi šteli kad vašeg tu nije
nit ste sejali, niti kopali
niti morete zeti kak prije.

Prognati ste šteli sve kaj je naše
pokoriti ljude, celi naš dom,
al ni to tak lahke dok srce nam bije
jer mi sme ovde, svoji na svom.

I svađu ste šteli med nami skopati
napraviti štete kak črni krt,
al nebute mogli jer naši su stari
jednoć davne rekli pred smrt:

“Suhe grane opadaju same,
hustu ni teške podret,
al koren, koren ostaja
njega bogme ni lahke zet.”

I srce vam morem pod stopala bacit,
al iz grudi naših rasel bu krin,
a iz sake kosti vu zemli Horvatskoj
nikel bu jeden horvatski sin.

Mirjana Šoštarić

 

Na fotografiji: Stjepan Katić / Cvjetne livade