Skip to content

Helena Sablić Tomić: Dodir teksta

HelenaSablicTomic Dodir teksta coverPromociju knjigeHelene Sablić Tomić Dodir teksta

SUDJELUJU:
Helena Sablić Tomić
Branka Džebić
Branko Čegec

Utorak, 13. listopada u 12 sati
Knjižnica Bogdana Ogrizovića
Preradovićeva 5, Zagreb

edicija intermedia (književnost), cijena 149 kn

O knjizi:
Ne lobirajući ni za koga, ne podliježući aktualnim trendovima, ali bivajući u suglasju s modernitetom, prepoznajući uvijek najbolje u sveukupnoj hrvatskoj književnoj produkciji, kritičarka Helena Sablić Tomić, uz ugledna i provjerena imena, afirmirala je i mnoge nove, mlade pisce koji su ubrzo našli svoje mjesto u probranome književnom krugu. (…)
Dodir teksta čita se s punim povjerenjem, a ispisan je sa zamjetnom literarnošću, kritičarskom stručnošću i brigom za tekst i njegovu recepciju.
Branka Džebić

Helena Sablić Tomić rođena je 18. kolovoza 1968. godine u Osijeku. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu je 1997. godine magistrirala s temom “Kratka priča devedesetih – biblioteka i autori časopisa Quorum”, a 2001. je obranila doktorsku disertaciju naslovljenu “Modeli hrvatske suvremene autobiografske proze”. Na Umjetničkoj akademiji u Osijeku predaje u status redovitog profesora kolegije iz područja književnosti. Dekanica je od 2006. Umjetničke akademije u Osijeku.

Objavila je sljedeće knjige:
1. Montaža citatnih atrakcija – u obzoru quorumaške proze, Matica hrvatska granak Osijek, Osijek, 1998.
2. Intimno i javno – ogledi o suvremenoj autobiografskoj prozi, Naklada Ljevak, Zagreb, 2002.
3. Slavonski tekst hrvatske književnosti, Matica hrvatska, Zagreb, 2003. (koautorstvo s Goranom Remom);
4. Gola u snu – o ženskom književnom identitetu, Znanje, Zagreb, 2005.
5. Dnevnik nevidljivoga – moja godina 2007., Naklada Ljevak, Zagreb, 2008. (fotografija Davor Šarić)
6. Hrvatska autobiografska proza, Naklada Ljevak, Zagreb, 2008.
7. Kortars horvat irodalom – kolteszet es rovidtortenet 1968-tol najpjainking (Hrvatska suvremena književnost –pjesništvo i kratka priča od 1968), Jelenkor, Pečuh, 2009, (koautorstvo s Goranom Remom);
8. Grad koji šarmira, DHK Ogranak slavonsko-baranjsko–srijemski, Požega, 2011.
9. O strasti, čitanju, dokolici, Naklada Ljevak, Zagreb, 2011.
10. Uvod u hrvatsku kratku priču, Leykam international d.o.o., Zagreb, 2012.
11. За страстите, читањето, безделничењето – oдбрани есеи (O strasti, čitanju, dokolici), Медитеранска Академија “Браќа Миладиновци”, струга, 2013.
12. Meandar – književna panorama Europe, Mediteranska Akademija, Struga 2013. (koautorstvo s Radomirom Andrićem i Razmetom Kumbaroskim).

Priredila je sljedeće knjige:
1. Osječka čitanka – Sretne ulice, Matica hrvatska ogranak Osijek, Osijek, 2000. (koautorstvo s Goranom Remom)
2. Nebo nad Osijekom – intimistički zapisi, Matica hrvatska ogranak Osijek, Osijek, 2003.
3. Franjo pl. Ciraki Bilježke / Zapisci, Grad Požega, Ogranak DHK slavonsko-baranjsko-srijemski, Osijek/Požega, 2004.
4. Slavonska krv – izbor iz djela Josipa i Ivana Kozarca, Znanje, Zagreb, 2005.
5. Es a Drava csak folyot – Szlavoniai horvat rovidtorozak (Tekla rijeka Drava – izbor iz kratke priče slavonskog teksta hrvatske književnosti), Jenekor, Pečuh, 2005.
6. Zdenka Marković Njegov posljednji san – iz ostavštine, Grad Požega/Ogranak DHK slavonsko-baranjsko-srijemski, Osijek/Požega, 2007.

Dobila je sljedeće nagrade:
1997. “Josip i Ivan Kozarac” za najbolje znanstveno djelo (Montaža citatnih atrakcija, 1997)
2000. “Fran Galović” za najbolje djelo zavičajne tematike (u suradnji s Goranom Remom za Osječku čitanku, 2000)
2003. Povelju grada Osijeka za kulturu.
2005. “Julije Benešić” za najuspješnije književno-kritičarsko djelo (Gola u snu, 2005).
2007. Povelja grada Požege za kulturu.
2009. Pečat grada Osijeka za znanost
2013. “Ars longa, vita brevis” za najbolju prevedenu knjigu
eseja u Makedoniji (O strasti, čitanju, dokolici, 2011).
2014. “Akademija Mediterana” za ukupni stvaralački i književni opus, Struga, Makedonija

Predsjednica je Matice hrvatske ogranka Osijek u razdoblju 2003-2007. U uredništvu časopisa Kolo od 1998-2009. Članica je PEN-a, DHK i HDP. Pisala je književne kritike za Vjesnik (u kolumni Dodir teksta), a trenutno ih piše za Hrvatski
radio 1. program (emisija Kutija slova).