Sabor jednoglasno prihvatio rješenje za ‘švicarce’

Hrvatski je sabor u petak jednoglasno prihvatio izmijene zakona o potrošačkom kreditiranju te o kreditnim institucijama, temeljem kojih će se krediti vezani uz švicarski franak konvertirati u eure. Konverzija će se provesti tako da se početno odobrena glavnica kredita denominirana u francima pretvori u eure po tečaju koji je bio primjenjiv na dan isplate kredita, a početno ugovorena kamatna stopa u “švicarcima” zamjeni kamatnom stopom za kredite u eurima. Na temelju tog izračuna utvrdit će se novi otplatni plan

PXL 1709

Banke će u roku od 45 dana tijekom dužnicima preporučenom pošiljkom morati dostaviti izračune konverzije, a korisnici će potom imati 30 dana da odluče hoće li taj prijedlog i prihvatiti. Korisnicima koji ne prihvate konverziju otplata kredita nastavit će se po početno ugovorenim uvjetima. Za njih do veljače na snazi ostaje fiksirani tečaj franka od 6,39 posto te fiksna kamatna stopa od 3,23 posto.

HDZ je u glasovanju zatražio stanku tvrdeći da je amandman na Zakon o kreditnim institucijama kojim se ništetnim proglašavaju krediti koje su ugovarali kreditni posrednici bez licence u Hrvatskoj (Reiffeisen zadruge i dr.) u proceduru upućen nakon roka te da bi se o njemu moralo raspravljati i glasovati.

Ivan Šuker (HDZ) je nakon stanke podsjetio da je Vlada u travnju odbila prijedlog zaključka kojim je HDZ tražio da se ponište takvi ugovori i prekinu na njima utemeljene ovrhe. “Vlada je tada odgovorila da se ovaj problem ne može riješiti, no u međuvremenu je na sudu u Opatiji 19 građana ostalo bez svojih nekretnina jer vlada nije reagirala. Vodi li netko brigu o tim ljudima”, upitao je Šuker. Vladajuće je optužio da raspravu o amandmanu odbijaju jer žele “sakriti sramotu Vlade”. “To je pokušaj podvale ovom Saboru da ćemo izglasati nešto protuposlovnički, a nećemo. To će biti u skladu s Poslovnikom i nećemo dozvoliti da vi, HDZ-ovci, kao agenti banaka pobjedite”, uzvratio je Nenad Stazić (SDP).

Vlada, a potom saborska većina, redom su odbili amandmane kojima je oporba tražila da se obeštete i građani koji su već otplatili kredite u “švicarcima” i oni kojima je kreditni odnos prekinut, kao i amandmani kojima se tražilo da se konverzija osigura i za trgovačka društva. hina