Najava promocije monografije JOSIP ROCA Klub HDLU-a 24. rujna 2015.

b rocaimg rocaKlub HDLU-a
24. rujna 2015.

Josip Roca rođen je u Šibeniku 1922. godine, a akademsko obrazovanje stekao je u Zagrebu. Kontinuirano radi u području likovnog odgoja i obrazovanja, a od 1979. do umirovljenja bio je redovni profesor metodike likovnog odgoja na Zagrebačkoj likovnoj akademiji. Svojim angažmanom na tom području utjecao je na naraštaje hrvatskih umjetnika. Autor je ciklusa svjetskih izložbi dječjih radova i stalni suradnik Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku.

U svojoj bogatoj karijeri samostalnog umjetnika Josip Roca sudjelovao je na najvećim umjetničkim manifestacijama, Venecijanskom bijenalu, svjetskoj izložbi EXPO u Lisabonu, a svoja djela izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Europi i Hrvatskoj.