Predstavljen motu proprio o reformi kanonskog procesa za postupke proglašenja ništavosti ženidbe

U Tiskovnom uredu Svete Stolice 8. rujna predstavljen je motu proprio datae pape Franje Mitis Iudex Dominus Iesus i Mitis et misericors Iesus o reformi kanonskog procesa za postupke proglašenja ništavosti ženidbe u Zakoniku kanonskog prava odnosno Zakoniku kanona Istočnih Crkava

crkveno-vjencanje

Dokumente su predstavili dekan Rimske rote i predsjednik Posebnog povjerenstva za reformu postupka crkvene ženidbe mons. Pio Vito Pinto; predsjednik Papinskog vijeća za zakonodavne tekstove i član Posebnog povjerenstva kardinal Francesco Coccopalmerio; atenski apostolski egzarh za grčke katolike bizantskog obreda i član Posebnog povjerenstva mons. Dimitrios Salachas; tajnik Kongregacije za nauk vjere i član Posebnog povjerenstva mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer; prelat preslušatelj Rimske rote i tajnik Posebnog povjerenstva mons. Alejandro W. Bunge; te zamjenik promicatelja pravde Vrhovnog suda Apostolske signature i tajnik Posebnog povjerenstva fra o. Nikolaus Schöch, OFM.

Glavna novost motu proprija Mitis Iudex Dominus Iesus je ustanovljenje kraćeg postupka, koji će se pridodati postojećem, pred dijecezanskim biskupom koji će se primjenjivati u slučajevima u kojima je tražena ništavost ženidbe potkrijepljena posebno očitim činjenicama. Druga je novost ukidanje drugostupanjske presude kojom pravorijek postaje konačan i odluka da se jasno pokaže da je sam biskup u svojoj Crkvi “sudac među vjernicima koji su mu povjereni”. Papa određuje da se više ne traže dvije odluke u prilog ništavosti ženidbe, kao što je do sada bio slučaj, kako bi se strankama dopustilo sklapanje nove crkvene ženidbe, već da je dovoljna moralna sigurnost prvog suca. Prema Papinoj želji, dakle, sam biskup je sudac: otud poziv da i u velikim i u malim biskupijama sam biskup pruži znak obraćenja crkvenih struktura i da ne dopušta da sudska uloga na polju ženidbe bude potpuno prepuštena uredima kurije. Ti propisi posebno vrijede u kraćem postupku, koji se ustanovljuje za rješavanje najočitijih slučajeva ništavosti. U tim postupcima, navodi se u dokumentu, biskup postaje glavni jamac katoličkog jedinstva u vjeri i disciplini, izbjegavajući tako da skraćeni postupak dovede u opasnost načelo nerazrješivosti ženidbe.

Biskupske konferencije poziva se da potpuno poštuju prava biskupa da organiziraju sudsku vlast u vlastitoj partikularnoj Crkvi te da im pružaju poticaj i pomoć u provedbi reforme ženidbenog postupka. Papa također poziva biskupske konferencije da zajamče besplatnost postupaka, kako bi Crkva, pokazujući se velikodušnom majkom prema vjernicima, u pogledu jednog pitanja koje je tako vezano uz spasenje duša, očitovala slobodnu Kristovu ljubav kojom smo spašeni. Vatikan, IKA