Natječaj amaterske fotografije

ilok-dunav

U programu Ljetnih večeri organiziramo i natječaj amaterske fotografije na kojega se možete prijaviti i online!!! Potrebno je poslati najmanje jednu fotografiju za sudjelovanje u jpg formatu dimenzija max. 1600×1600 pixela te svoje osobne podatke za sudjelovanje. Ime Prezime, mjesto, god. rođenja te ćete pri prijavi dobiti šifru. Sve prijave putem pošte i email-a primamo do kraja četvrtka 27.8. zaključno s 00:00 sati. Radovi moraju biti označeni sa imenom ili “Bez naziva” i označeni s brojem kategorije u koju se prijavljuju. Prema kategorijama možete se natjecati samo sa 1 fotografijom. Max br. fotografija je 3 rada prema tri slijedeće kategorije:

Kategorije za natjecanje:

  • Muzej grada Iloka – Dvorac Odescalchi
  • Ilok – Biser na Dunavu
  • Ostalo

Radovi pristigli na natječaj biti će projicirani u sklopu Ljetnih večeri u Muzeju grada Iloka u petak, 28. 08. 2015. te za izbor ocijenjenih najboljih pripremamo i nagrade te priznanja.

Pratite novosti u sklopu ovog natječaja na našoj fb stranici; Muzej grada Iloka – Dvorac Odescalchi

Muzej grada Iloka raspisivanjem ovog natječaja zadržava pravo na zadržavanje prijavljenih radova i njihovu upotrebu u sklopu natječaja i publikacijama te online galerijama Muzeja grada Iloka. Prijavom na natječaj prihvaćate uvjete sudjelovanja bez financijske naknade te ste suglasni sa uvjetima ovog natječaja.

Sve prijave putem pošte i email-a primamo do kraja četvrtka 27.8. zaključno s 00.00 sati. Lp i sretno!
info@mgi.hr