Skip to content

Što je bilo pet megabajta godine 1956.

Prenos IBM-ovog hard diska od pet megabajta

prevoz ibm-ovog harddiska od 5 mbJa se recimo sjećam:

* kad smo išli u zgradu Mjesne zajednice gledati televiziju
* koja je faca bio susjed koji je imao fiću
* kad je broj programa RTV Zagreb povećan za 100%
* kad sam vidio prvi elektronski kalkulator (već sam bio u gimnaziji)
* logaritamskih tablica i logaritmara
* programabilnog kalkulatora Texas Instruments s programima koji su mogli imati do 45 redaka (na kojem sam kalkulirao rješavanje zadataka iz matematičke statistike i diferencijalnih jednadžbi)
* kad sam Sinclair ZX80 nadogradio na čitavih 16 kb (i brisao stare audio kazete, koje su služile kao vanjska memorija preko običnog kazetofona, a monitor je bio stari CB televizor)
* bušača kartica na SRC-u (tada sam već bio na fakultetu)
* Tri-osam-šestica. Dosegnuto je savršenstvo, nikad nam ništa bolje neće biti potrebno! (Osim za grafiku – za to je Apple)
* računalnog sustava u zgradi “Vjesnika”, s apsurdno nepraktičnim tekst procesorom, i koji je svako malo padao
* MS DOS, oruđe pravog muškarca! Ti prozori su za curice!
* Računala Apple Macintosh u obliku robusnog kvadra, s CB ekranom od 9 inča. Zvijer!

zoranostric.blog.hr