Ravnoteže Željka Krančevića Wintera

winter

winterGalerija Toš
Željko Krančević Winter
Ravnoteže
23. 07. do 11. 08. kolovoza 2015.
Izložba se otvara 23. 07. 2015. u 20,30 sati

U kiparskom ciklusu Ravnoteže Željka Krančevića Wintera opažamo novu oblikovnu logiku. Iako se ovi radovi nadovezuju na prijašnje Zagrljaje njihova je konstruktivnost laganija, linearnija i jednostavnija u svojoj pojavnosti. Tu nema slobodne i više ritmične slagalice koje su prijašnjim skulpturama davale dinamičnost i uključivale promatrača u igru, već je njihova složenost konačna i neupitna.

Odnosi su građeni u ritmu kompozicije i u nastojanju održavanja ravnoteže koja proizlazi iz više aspekata, a može se tumačiti kroz promišljanje i kombinatoriku te ovisnost jednoga o drugome, ali isto tako i kroz omjer obrađenosti površina i različitosti njihovih tekstura.

Gradbeni materijal je drvo, element najčešće oblikovno preuzet iz prirode te samo neznatno transformiran i obrađen kako bi se uklopio u cjelinu. Objekti nastaju kao spoj dva, a ponekad i više dijelova koji u međuodnosu tvore dijalog, priču suprotnosti, jedinstvenu i univerzalnu. Volumen djela nosi određenu lakoću i privid krhkosti. Tako je stvorena idealna konstruktivistička forma, racionalno podešena, krajnje reducirana. Njezina baza nalazi se u odnosima koji univerzalni i dojmljivi tvore znakove. Promišljanje nas vodi kroz iskustvo ranijih susreta, dok asocijativnost može biti bezgranična kao i simbolika.

Harmoniziranje i kombiniranje pune plastike, nađene i obrađene, stavljene su u prvi plan likovnog razmišljanja temeljenog na traženju jedinstva različitosti, s naglaskom na umirenju dinamike i međuzavisnih odnosa koji tvore novu prirodu stvari nepredvidivu i iznenađujuću.

Skulpture se mogu razmatrati s obzirom na prostornost, ali i u skladu sa subjektivnom prosudbom, odnosima uzročno posljedične zavisnosti u kojima svaka pa i najmanja promjena dovodi do nestabilnosti i rušenja, do potrebe usklađivanja, dodavanja, reduciranja i kombinatorike kako bi uslijedila nova ravnoteža i postojanost. Jer sve je podložno promjenama, a svaka interakcija i susret uzrokuje nebrojena iskustva i otvara nove mogućnosti za osjet, zvuk ili oblik, za mirovanje ili dinamiku.

mr. sc. Jasna Rodin

Željko Kranjčević – Winter rođen 1960. u Rijeci. Diplomirao na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci,na Odjelu likovne kulture s izbornim kolegijem grafike. Ostvario je više samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Osim likovnom umjetnošću bavi se glazbom i kazališnom scenografijom. Živi i djeluje u Rijeci.