smoking

U istraživanju koje potpuno izokreće dosadašnja razmišljanja o povezanosti između shizofrenije i pušenja znanstvenici su utvrdili da bi cigarete mogle biti jedan od čimbenika u razvoju psihoza

Nakon analize razmjerne učestalosti psihoze kod gotovo 15000 uživatelja duhana i 273000 onih koji ne konzumiraju duhanske proizvode, znanstvenici su izjavili kako izgleda da pušenje cigareta povećava rizik od razvoja psihoza.

“Iako je teško utvrditi smjer kauzaliteta, naši nalazi ukazuju da bi pušenje trebalo ozbiljno uzeti u obzir kao mogući faktor rizika za razvoj psihoza”, izjavio je James McCabe, stručnjak za psihoze koji je bio i jedan od voditelja istraživanja Instituta za psihijatriju londonskog King’s Collegea.

McCabe je dodao da je duhan samo jedan od mnogih čimbenika među kojima su i genetski faktori, način života, prehrana i drugi utjecaji koji povećavaju opasnost od pojave shizofrenije.

Shizofrenija je ozbiljan duševni poremećaj koji pogađa oko 1% ljudi. Njeni najčešći simptomi su poremećaji u razmišljanju i percepciji, a oboljeli često imaju psihotična iskustva.

Iako je povezanost između pušenja cigareta i shizofrenije već uočena ranije, do sada su mnogi liječnici prihvaćali tezu o samoliječenju po kojoj pacijenti puše kako bi ublažili stresne simptome shizofrenije ili nuspojave lijekova.

Za ovu je studiju McCabeov tim analizirao udio pušača kod osoba s prvom epizodom psihoze i utvrdio da je među njima bilo 57% pušača.
Robin Murray, psihijatar koji je surađivao s McCabeom, rekao je da bi jedno od objašnjenja moguće veze između pušenja i psihoza mogao biti dopaminski sustav mozga.

“Višak dopamina najbolje je objašnjenje za psihoze”, rekao je. “Moguće je da nikotin povećanjem lučenja dopamina izaziva razvoj psihoza”.
Ranije studije su s psihozama povezivale uživanje kanabisa, no bilo je mnogo rasprava je li riječ o uzročnoj vezi ili genima koji neke ljude ujedno čine podložnijima i za uživanje kanabisa i za razvoj shizofrenije.

McCabe je izjavio da bi novi rezultati o pušenju mogli sugerirati čak i da je “pravi krivac duhan, a ne kanabis” jer uživatelji kanabisa često tu drogu miješaju s duhanom. Hina

Leave a Reply