404 nova doktora znanosti i umjetnosti

096370 9cb913

096370 9cb913

Zagrebačko sveučilište je dobilo 404 nova doktora znanosti i umjetnosti, koje je na dvjema svečanostima u Hrvatskom narodnom kazalištu promovirao rektor Sveučilišta Damir Boras

Rektor Boras čestitao je kandidatima i kandidatkinjama, istaknuvši kako stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti predstavlja ključnu točku i prekretnicu na životnom putu svakoga člana akademske zajednice. “No, ono također predstavlja i prvi, bitni i temeljni korak na putu cjeloživotnoga ostvarivanja vlastitih kreativnih sposobnosti i vlastite akademske i građanske slobode”, dodao je.

Sustav doktorskoga obrazovanja smišljeno teži stvaranju samostalnih i kreativnih osoba koje uz to resi i sposobnost kritičkoga razmišljanja, samostalnoga zaključivanja, objektivnog i uravnoteženog razmatranja svih teorijskih problema, te umijeće obzirnoga, nepristranoga i dostojanstvenoga raspravljanja o suprotnim i suprotstavljenim mišljenjima, kazao je Boras. Time stvara ne samo razborite, kreativne, profesionalne i moralne članove akademske zajednice, nego i zrele, uravnotežene i dostojanstvene građane svijeta koji su temelj demokratskog ustrojstva i općega društvenoga i ekonomskoga napretka svake ljudske zajednice, naglasio je. “Oni, koje doktorima znanosti proglasimo danas, bit će glasnogovornici razuma, tolerancije, nalaženja veselja u radu, ljubavi prema bližnjemu, novih otkrića i spoznaja sutra, te lučonoše i jamci našega opstanka i našega napretka u budućnosti”, poručio je rektor Boras.

Održane su dvije promocije, a tijekom prve, u 10 sati ujutro, rektor Boras promovirao je 220 novih doktora znanosti i umjetnosti, dok je na poslijepodnevnoj promociji, u 14 sati, tekst prisege izreklo 184 kandidata.

U skladu s protokolom, kandidati su bili odjeveni u svečane odore (toge) i akademske kape, te su od zgrade Sveučilišta u Zagrebu do zgrade Hrvatskog narodnog kazališta došli u povorci. Prema zgradi HNK-a desetak minuta kasnije uputila se i povorka prorektora i dekana predvođena rektorom.

Svečanosti promocije započela je intoniranjem hrvatske državne himne “Lijepa naša domovino”, nakon čega je uslijedilo obraćane rektora zagrebačkog Sveučilišta Borasa. Kandidati su potom izgovorili tekst prisege, rektor ih je proglasio doktorima znanosti, te su prebacili kićanku (coflek) na akademskim kapama na desnu stranu, čime su i simbolično ušli u novo i više akademsko zvanje. Uručene su im diplome te su se upisali u knjigu doktora.

Najviše doktora, njih 90 promovirano je s Filozofskog fakulteta. S Prirodoslovno-matematičkog fakulteta promovirano je 69 doktora, s Medicinskog fakulteta 44, a 32 s Fakulteta elektrotehnike i računarstva. S Pravnog fakulteta promovirano je 17 doktora, s Agronomskog fakulteta devet, s Veterinarskog fakulteta 19, s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 17, a s Ekonomskog fakulteta promovirano je 16 doktora.

Po osam doktora promovirano je s Kineziološkog fakulteta i Fakuleta prometnih znanosti, sedam s Hrvatskih studija, a s Prehrambeno-biotehnološkog faulteta i Šumarskog fakulteta po šest. Četrnaest je doktora promovirano sa Stomatološkog fakulteta, devet s Arhitektonskog fakulteta, a pet s FOI Varaždin.

S Akademije likovnih umjetnosti, Geodetskog fakulteta, Građevinskog fakulteta, Grafičkog fakulteta, Hrvatskih studija, Filozofskog fakulteta Družbe Isusove, te Učiteljskog fakulteta promovirana su po tri kandidata.

Po dva su nova doktora promovirana s Fakuleta političkih znanosti i Centra za poslijediplomske studije, a po jedan s Akademije dramskih umjetnosti, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.

Svečanostima su nazočili brojni gosti i uzvanici, a tradicionalno su završile intoniranjem akademske himne – “Gaudeamus igitur”. radio.hrt.hr