{youtube}dak5A2pchBI|500|400|0{/youtube}

U Kozarevcu održana likovna kolonija. Kozarevac je naselje južno od općinskog naselja Kloštar Podravski udaljeno oko 5,5 kilometara asfaltiranom cestom. U središtu je mjesni park pored kojeg se nalazi stogodišnja crkva posvećana Svetom Franji Ksaverskom.

Pogledajte video i foto s likovne kolonije!

videonovinar: Branko Novosel
foto: Mato Zeman, Branko Novosel

likovna kolonija u Kozarevcu 2015 4

foto-galerijaPogledajte 38 fotografija!

likovna kolonija u Kozarevcu 2015 14