Današnju ogromnu bijedu u svijetu nije rodilo toliko neznanje koliko u prvom redu nepoštenje

Stepinac

Govor Alojzija Stepinca prigodom blagoslova kamena temeljca Trgovačke akademije u Zagrebu, 4. srpnja 1936.

Stepinac

Nema sumnje da je širenje solidnog znanja na bilo kojem području od velike važnosti za pojedini narod. Pa i trgovačke akademije kao stručne škole za izobrazbu trgovačkog podmladka od ne male su važnosti za ekonomski napredak pojedine zemlje. A od ekonomskog napretka mnogo zavisi i napredak cjelokupne ostale narodne kulture. Ali neka mi kao predstavniku Crkve prigodom blagoslova temeljnog kamena Trgovačke akademije bude dozvoljeno primijetiti samo nešto.

Ako uz izobrazbu uma privredne omladine ne bude uporedo stupala i izobrazba volje, izobrazba srca, onda će ovako izobražena omladina biti slična lešini bez duše. I kao što lešina okružuje zrak, tako se može desiti veoma lako, da umno izobražena, a srcem zanemarena omladina, postane grobište i zator čitava narodnog života. Mi smo u najnovije doba doživjeli niz slučajeva, gdje su ovakovi veliki umovi na ekonomskom području postali najveće svjetske varalice, osramotivši ime svog naroda i svoje domovine, upropastivši nesavjesnom špekulacijom stotine hiljada poštenih obitelji.

Zakon Božji, ne ukradi, ne poželi nikakove stvari bližnjega svoga, ima da bude duboko upisan u duši naše privredne omladine, da joj bude ravnalom u životu, ako hoćemo da donese koristi narodu i domovini.

Današnju ogromnu bijedu u svijetu nije rodilo toliko neznanje koliko u prvom redu nepoštenje. I današnju bijedu u svijetu neće odstraniti samo znanje, nego u prvom redu povratak zakonu Božjemu prema onoj – što ne ćeš da tebi drugi čini ne čini ni ti drugomu.

Vjerujući u onu apostolovu – omne bonum de sursum descendens a Patre luminum – ja molim dragog Boga neka duhom pravim napuni sve vodeće državnike, političare, nastavnike i pedagoge, da svoj položaj upotrijebe, kako bi zakon Božji prožeo sve ustanove, sve škole, i s njima čitav javni život. Inače moglo bi nam se dogoditi, da kao onaj ludi čovjek u evanđelju kuću narodnog života sazdamo na pijesku, a takovu će prva oluja srušiti.

Ruševina će biti tim veća što zgrada bude izgledala ljepša. Gradimo dakle kuću narodnog života na tvrdoj pećini zakona Božjega, pa će odoljeti svim burama i olujama!

zg-nadbiskupija.hr