Koraljka Kovač – Varijacije u Plavom, Palmižana 2015.

KORALJKA KOVAC 2015

Izložba Koraljke Kovač u galeriji Meneghello na Palmižani

Koraljka Kovač rođena je 1971. godine u Zagrebu. Završila školu primjenjenih umjetnosti i dizajna, slikarski smjer u Zagrebu. 1991. godine upisala Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, pedagoški odjel, slikarski smjer. Diplomirala u klasi prof. Zlatka Kesera. Bavi se pedagoškim radom. Članica je skupine DAKLELOSOSI, udruge PUNKT te HDLU-a od 1998. godine.

KORALJKA KOVAC VARIATIONS IN BLUE 2015-1

KORALJKA KOVAC VARIATIONS IN BLUE 2015-2