unnamedZoran Pavelić
PROMATRANJA
Galerija Prsten
23.06. (u 19.00 sati) do 12.07. 2015.

Izložbom pod nazivom Promatranja Zoran Pavelić vraća se u Dom hrvatskih likovnih umjetnika u čijim je galerijskim prostorima od kraja devedesetih realizirao već više izložbi i umjetničkih intervencija. Okosnicu izložbe ovoga puta čini nekoliko ciklusa radova koji više-manje kontinuirano nastaju kroz dulje vremensko razdoblje počevši od 1995., i kao takvi nude stanovit presjek kroz umjetnikov opus u cjelini. Premda izložba nije zamišljena kao retrospektiva, Pavelićev pristup umjetničkom radu čije je izrazito obilježje autoreferencijalnost, neprestana kreativna transformacija tijekom vremena nataložena umjetničkog „materijala” odnosno sustavno ponavljanje prepoznatljivih gesti i simbola, daje i ovoj izložbi karakter stanovite refleksije o vlastitome minulome opusu. Uz cikluse slika/slikanih intervencija (Kunst/Dunst (2003.-2014.); Kružna (2010.); Kružni radovi (2015.), Goodbye Artists (2009.-2014.)), u izložbu su uvršteni i drugi radovi vremenski protežnog procesa nastanka (zbirka predmeta Kurator Privatkollektion (1995.-2012.); serija akcija Nevidljive akcije (2009.-2014.); serija naslovnica za izmišljeni časopis Kultura (2011.)), kao i izbor iz video-radova i instalacija, što sve zajedno čini izložbenu cjelinu koja intenzivno sažima mnoge bitne momente Pavelićeva opusa.

„ (…) u zgradu HDLU-a Pavelić će se stalno vraćati; njezin lik koristit će i u mnogim kasnijim radovima, koji se po svojoj naravi uvijek nadovezuju jedni na druge, rezonirajući jedni u drugima po snu svojstvenoj logici premještanja i sažimanja motiva i uzoraka, funkcionirajući u vidu beskonačne postprodukcije jednog te istog doživljaja koji stoji negdje na imaginarnom početku umjetničkoga opusa. Dom hrvatskog društva likovnih umjetnika u međuvremenu je tako postao svojevrsni mitski oblik; kao što je moguće vidjeti iz presjeka radova na ovoj izložbi, kružnu formu u različitim manifestacijama Zoran Pavelić opsesivno ponavlja; slika na tanjurima i lp-pločama; piše po bedževima; slike slaže u kružne serije; motive, simbole i tekstove zatvara u kružne formate; buši rupe i kružne otvore. U njegovom složenom imaginariju (o kojem će nešto kasnije biti više riječi) uspostavlja se relacija jednakosti između sunca i zemlje, bubnja i bombe, križa i pentagrama, svastike i petokrake; heterogeni znakovni sadržaji upisuju se u osnovni oblik kruga kao dominantnog označitelja, koji na univerzalnoj razini uvijek upućuje na povezanost nepovezivog, jednakost suprotstavljenog, uključenost isključenog.”

iz teksta Ivane Mance, kustosice izložbe

Zoran Pavelić rođen je 1961. u Osijeku.
Osnivač i član neformalne umjetničke grupe ”Močvara” iz Baranje od 1988. Do 1991.
Diplomirao slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu
Izlaže od 1984.
Član umjetničkog odbora Baranjske umjetničke kolonije (BUK), 2004. – 2010.
Čan savjeta Galerije proširenih medija, od 2000. – do2007.
Član umjetničke organizacije PLEH od 2007.
Živi i radi u Zagrebu, Atelieri Žitnjak 53, Zagreb, Hrvatska

Leave a Reply