II-III--pozivnicaU subotu 20. lipnja 2015. s početkom u 20.30 sati u Eurodomu održati će se dvadeseta po redu Popup izložba u sklopu POPUP projekta, naziva II-III 

“II-III” se bavi preispitivanjem odnosa između simultanosti koje istovremeno egzistiraju na različitim razinama, a međusobno utječu jedna na drugu što dovodi u vezu interdisciplinarno promišljanje o prostoru – prostoru kao egzistencijalnoj dimenziji, fizičkom, mentalnom, društvenom prostoru. To proizlazi iz stajališta kako ne postoji značenje izvan onoga čemu biće daje smisao te se stoga egzistencijalno-ontologijski shvaćen čovjek i prostor ne mogu gledati odvojeno. Egzistencijalna je dimenzija naime, prisutna u čovjekovom pokušaju da učini svoju okolinu smislenom, da je prilagodi svojim namjerama, prilagođavajući istodobno sebe sama uvjetima koje ta okolina nudi. Izložba naziva “II-III” se dakle prije svega bavi stvarnošću, a ne simuliranjem nekih novih imaginarnih simultanih prostora.

Misliti danas, ne znači slagati zaključke jednolinijskog smjera kroz mnoštvo informacija. Danas je mišljenje prvenstveno ogledanje u mnoštvu refleksivnih prikaza koji svaki na svoj način, sukladno svom kategorijalnom aparatu i pristupu, odslikavaju dio drugog bivstva. Osnovni problem koji se ovdje pojavljuje je problem (ne)svjesnosti tog cjelokupnog posredovanja.

Osvješćivanje interdisciplinarnog, sistemskog razmišljanja te bitnosti djelovanja svih pojedinih konstruktivnih elemenata u sistemu od iznimne je važnosti jer će na ovaj način odluke i potezi koji se donose biti usmjerene prema mogućnostima, a ne prema ograničenjima. Naglasak radova nije na krajnjemproduktu umjetničkog procesa, objekta, situacije već upravo na samom ukazivanju procesa simultanosti i povezanosti sistema koji se u njima zbivaju.

Dora Tomić, multimedijalna umjetnica, rođena 1990. u Osijeku, djeluje pretežito na području videa, fotografije, instalacije, slikarstva i zvuka. 2012. završila preddiplomski studij te zatim 2015. diplomski studij (MA), modul Multimedija na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Dobitnica Dekanove nagrade za postignut uspjeh u umjetničkom radu na polju likovne umjetnosti i uspjeh tijekom studija u akademskoj godini 2012/2013. te priznanja za najbolji rad iz Multimedije. Iste godine boravi u Budimpešti na umjetničkoj rezidenciji (Art Quarter Budapest).

Upisala poslijediplomski studij na Academy of Media Arts Cologne gdje počinje studirati u akademskoj godini 2015/2016. Aktivno sudjeluje na raznim izložbama i projektima.