Što je Hrvatima vrijedno?

1433928043-38-100

1433928043-38-100»Vrednote u Hrvatskoj i u Europi: komparativna analiza« naslov je knjige u izdanju Kršćanske sadašnjosti i Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstavljene u srijedu 20. svibnja u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu na zagrebačkom Kaptolu. Izdanje su uredili Josip Baloban, Krunoslav Nikodem i Siniša Zrinščak, a predstavili su ga urednik Baloban te recenzenti Vlado Puljiz, Inga Tomić-Koludrović i Josip Grbac. Predstavljanje je moderirao don Anton Šuljić.

U knjizi su predstavljena istraživanja četvrtoga vala znanstvenoistraživačkoga projekta pod nazivom »European Values Study« (EVS), u koje se Hrvatska uključila 1999. godine, odnosno za vrijeme trećega vala istraživanja. Rezultati sabrani u knjizi plod su četvrtoga vala provedenoga 2008. godine u 47 zemalja, a omogućuju usporedbu temeljnih vrjednota hrvatskoga naroda s vrjednotama naroda u državama zapadne i istočne Europe. U knjizi se nastoji odrediti položaj Hrvatske na vrijednosnoj karti Europe, istaknuli su urednici.

U projektu su sudjelovali teolozi, sociolozi, psiholozi, politolozi i metodičari s različitim polazištima, ali i različitih svjetonazorskih uvjerenja, a takva je suradnja, ističu autori, na tragu dijaloške otvorenosti, odnosno na tragu zahtjeva Drugoga vatikanskoga koncila. U analizu su, osim Hrvatske, uključene i BiH, Srbija, Slovenija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo, Mađarska, Austrija i Italija. Urednici su istaknuli da je odabir zemalja za usporedbu s Hrvatskom slijedio logiku sličnosti sociokulturnoga i religijskoga konteksta te djelomice političkoga i ekonomskoga sustava, kao i mnogih povijesnih poveznica.

Prvi dio knjige sadržajno obuhvaća teme religioznosti i crkvenosti, drugi dio teme braka, obitelji, stajališta prema djeci i odnosa roditelja i djece, te uloge žena i muškaraca, a u trećem dijelu analizirane su teme socijalne distance i povjerenja u institucije. GK