Skip to content

LABORATORIJ Tko, Zašto, Što, Kako? poziva na prezentaciju projekta SKICA 4: SPOROST

foto 1

Javna prezentacija projekta SKICA 4: SPOROST, Laboratorija Tko, Zašto, Što, Kako? održat će se 15. lipnja u MM centru s početkom u 20 sati. Ulaz je besplatan.

Laboratorij Ko, Zašto, Šta, Kako? radi sporo. Riječ je o trogodišnjem procesu u četiri faze: prva se bavila performativnim vještinama, druga sadržajem (analiza i dramaturgija), treća se koncentrira na strategije, postupke i principe postavljanja na pozornicu, a četvrta faza će predstaviti rad na predstavi.

U trenutačnoj – trećoj – fazi KAKO? ekipa Laba bavi se romanom Sporost Milana Kundere i raznim mogućnostima postavljanja odabranog sadržaja na scenu. U sezoni 2014/2015 laboratorijski rad bio je predstavljen četiri puta u obliku javnih prezentacija. Javne prezentacije su kratke završene cjeline čiji materijal proizlazi iz laboratorijskog rada, ali je za svaku javnu prezentaciju iznova oblikovan u događaj – SKICU, kojoj je namjena/namjera komunikacija s publikom. SKICE omogućavaju stvaraocima da ispred publike vježbaju i provjeravaju jasnoću i artikuliranost materijala kojeg istražuju u laboratorijskom radu, a s druge strane to je prilika za feedback i dijalog o radu.

Ekipa LABA: Barbara Kanc, Barbara Ribnikar, Jan Rozman, Kaja Lorenci, Katja Legin, (Nataša Živković, Nina Fajdiga)

Producent: Zavod Federacija
Partneri: Kulturni center Španski Borci/Zavod En-Knap, Plesni teater Ljubljana, Bunker, Studentski centar u Zagrebu-Kultura promjene-Teatar &TD, Stanica-servis za suvremeni ples
Projekt financira Ministarstvo za kulturu Slovenije.

foto 2