Radionica u sklopu Animacija i suveniri u Muzeju Moslavine

muzej moslavine 1

muzej moslavine 1

U Muzeju Moslavine održana je završna radionica u sklopu Animacija i suveniri kao važan element doživljaja u tematskim turama i itinererima uz projekt Prijamni centar Repušnica – moslavačka vrata u Park prirode Lonjsko polje koju provodi Turistička zajednica grada Kutine u suradnji s Udrugom hrvatskih putničkih agencija..

Slavica i Lana Moslavac predstavile su riječju, svirkom, plesom i modelima u narodnim nošnjama jednu zajedničku motivacijsku priču vezanu za tradicijske instrumente, plesove, pjesme i običaje.

muzej moslavine 3

U prostoru etnografskog postava Muzeja Moslavine polaznici su imali prigodu vidjeti originalene predmete, upoznati se s vrijednom baštinom moslavačko-posavkog kraja, a uz modele u narodnim nošnjama čuti objašnjenja zašto, kako i u kojim prigodama se nosilo radno ili blagdansko tradicijsko ruho, koji je nakit uz njih primjeren, pripremanje ruha za miraz koje kreće sa rođenjem djeteta, te sve do ukopa.

muzej moslavine 4

Osim tradicijskog ruha, Lana je na tradicijskom instrumentima osim teorijskog dijela i svirala na glazbalima: jedinki, dvojnicama, okarini, dudama i tamburi samici. Profesorica Ledić je izrazila želju plesanja drmeša, što joj je udovoljeno, te jedne društvene igre pod nazivom Višec, visanec ili ljubi kolo u kojoj je osim nje, demonstratora u nošnjama su aktivno učestvovali i drugi polaznici.

muzej moslavine 3

Nakon dva sata raznovrsnih predavanja, zabava je osobito došla do izražaja kada su posjetitelji dobili razna glazbala i brojne šuškalice te morali na njima „svirati” moslavački drmeš, naravno uz glavnu melodiju koju je Lana svirala na tamburi samici .

muzej moslavine 2

Mjesto: Muzej Moslavine
Vrijeme: 26.5.2015. u 17,00 sati
Tema: Etnografska baština
Predavači: Slavica i Lana Moslavac

muzej moslavine 5