Sumnjiva trgovina dionicama

Je li HANFA pogoduje sumnjivim poduzetnicima (brokerskim trvtkama & invensticijskim kućama) u preuzimanju većinskih paketa brendiranih hrvatskih kompanija? Ovo je pitanje ne samo za medije već i za DORH i USKOK

laguna 1

Walter William Safar

Idemo malo vidjeti kako to muljatori rade

Manipuliranje vrijednosnim papirima je jedan od načina na koji pripadnici političke kaste i njihovi tajkunski ortaci dolaze do vlasništva brendiranih kompanija. Primjer C.O. – Kakva Linićeva muljaža: Da bi Adris dobio 60 posto CO, smanjit će cijenu dionice, suprotno natječaju.

Otvori link: http://ipress.rtl.hr/hrvatska/prijava-zbog-prodaje-croatia-osiguranja-udjel-od-44-milijarde-prodan-za-905-milijuna-31474.html

Ovo je samo jedan primjer od stotina pa sad računajte o kakvoj se tu mega sumnjivom „preuzimanju” radi i na koji način su muljatori postali uvaženi tajkuni

Nacionalno udruženje trgovaca vrijednosnim papirima – šuti?

I je li uopće ono postoji u Hrvatskoj? Ako ne postoji Nacionalno Udruženje Trgovaca Vrijednosnim Papirima i Komisija Za Trgovanje Vrijednosnim Papirima tada nije niti moguće kontrolirati trgovanje vrijednosnim papirima na burzi. Ako su ti kontrolni mehanizmi spojeni u HANFU tada dolazi do monopola kontrolnog mehanizma, a to nije dobro.

Da na Wall Streetu ne postoji NASD Nacionalno udruženje trgovaca vrijednosnim papirima (NASD) i Komisija za trgovanje vrijednosnim papirima (SEC) došlo bi do sloma burze. Jer ne zaboravimo da je Wall Street pun predatora ovisnih o kockanju dionicama.

(Nažalost čak i Wall Street morati će doživjeti jednu veliku reformu, jer su i banke počele kockati dionicama bacajući tako u očaj porezne obveznike, koji moraju plaćati njihove dugove, a radi se o stotinama milijardi dolara.)

Ali vratimo se mi u Hrvatsku.

Vidjeli smo kako manipulacijom vrijednosnim papirima špekulanti, u savezu sa političkim muljatorima, postaju vlasnici stoljetnog brenda C.O.

Drugi primjer je Laguna Novigrad d.d. (Je li ovo manipuliranje vrijednosnim papirima, ili legalna kupnja hotelskog lanca zaključite sami.

Laguna Novigrad d.d. – rješenje HANFA-e

Dana 2.11.2009. 10:35:12 – Na web stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga nalazi se:Rješenje kojim se: utvrđuje da je za društvo AUCTOR KAPITAL d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5, dana 29. prosinca 2006. godine, stjecanjem 81.152 redovne dionice s pravom glasa dioničkog društva LAGUNA NOVIGRAD d.d., Novigrad, Škverska 8, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje tog društva; nalaže društvu AUCTOR KAPITAL d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5, da u roku od 30 (trideset) dana od dana konačnosti ovog rješenja u skladu sa Zakonom o preuzimanju dioničkih društava podnese Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, ponudu za preuzimanje i isprave iz članka 22. stavka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava; i nalaže trgovačkom društvu LAGUNA NOVIGRAD d.d., Novigrad, Škverska 8, da ovo rješenje dostavi dioničarima društva ili omogući dostavu rješenja putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a, u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja rješenja

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
10000 Zagreb
Ivana Lučića 2A

PREDMET: upit o postojanju novih/promijenjenih materijalnih činjenica
od 02. studenoga 2009.
– očitovanje –

Poštovani,
porast cijene dionica oznake LANO-R-A posljedica je objave Rješenja HANFE kojim se utvrđuje da je za društvo AUCTOR KAPITAL d.o.o., Zagreb nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva LAGUNA NOVIGRAD d.d., na web stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i web stranicama Zagrebačke burze.

Br.2807/09
Novigrad, 02. studenoga 2009.

http://zse.hr/userdocsimages/novosti/xhuZvQZpSrRY3o7KtXhyDg==.doc

A tko je taj kupac hotelskog lanca?
O AUCTOR KAPITAL D.O.O.

Auctor Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima osnovano 2009. godine pod imenom Certus Invest d.o.o. Krajem 2011. godine društvo mijenja vlasnika, upravu i zaposlenike, te početkom 2012. godine mijenja ime u Auctor Invest d.o.o. Društvo okuplja tim stručnjaka specijaliziranih na području upravljanja imovinom, financijskih analiza, korporativnih financija, upravljanja rizikom, te financijskim računovodstvom.

Društvo trenutno upravlja sa jednim zatvorenim alternativnim investicijskim fondom (Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d.), jednim otvorenim investicijskim fondom (Auctor Cash otvoreni investicijski fond s javnom ponudom), te ima dozvolu za uslugu upravljanja imovinom – portfeljima za individualne i institucionalne klijente koji žele prilagoditi strategiju upravljanja individualnim potrebama.

Tvrtka:
AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima / AUCTOR INVEST d.o.o.
Temeljni kapital Društva:
1.932.500,00 kn
Broj odobrenja za rad:
Poslovanje Društva odobreno je rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-451-04/08-05/24; Ur.broj: 326-113-08-3 od 24.srpnja 2008. godine. Društvo pruža i investicijsku uslugu upravljanja portfeljem na temelju rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-451-04/10-52/3; Ur.broj: 326-113-11-15 od 27. siječnja 2011. godine.
Osnivač/član Društva:
Sanja Palić (100% vrijednosti temeljnog kapitala)

Ovo je zanimljiva podudarnost: Najnovija lista deset najvećih dioničara Riviera Adrije otkriva da je treći po veličini dioničar tog društva zagrebački Auctor prenio na baljansku firmu Carsi 0,47 posto kapitala koja je tim činom postala 10. najveći dioničar.

Transakcija se odvila mimo burze pa stoga nije niti poznat njen oblik niti vrijednost. S obzirom na to da se navedenim dionicama trguje po 11 kuna, može se zaključiti da je vrijednost tog posla 5,6 milijuna kuna. No, nije poznato je li tvrtka Carsi to platila u novcu ili kompenzirala drugim vrijednosnicama, primjerice onima Mon Perina koje posjeduje.

Ono što intrigira jest činjenica da je Carsi registrirana na adresi Bale, Grote 18, gdje žive Giovanni i Anna Cuccurin, roditelji Plinija Cuccurina. On nam ranije nikad nije rekao kakve veze ima s tvrtkom Carsi, a na jučer postavljeno pitanje je li suvlasnik ili jedini vlasnik te tvrtke pisanim putem odgovorio je da je na putu i trenutno zaokupljen poslovnim obvezama. http://www.glasistre.hr/vijesti/arhiva/cuccurin-stekao-0-47-posto-kapitala-riviera-adrije-350998

Široj javnosti Auctor je postao poznat 2007., kada je kupio Hypo Consultants, nekretninski dio posrnulog Hypa. Marijan Palić je navodno taj posao odradio za bivšeg direktora Consultantsa Damira Farkaša i Ninoslava Pavića, suvlasnika EPH-a te još nekoliko njihovih partnera – PROCITAJ VISE: http://www.tportal.hr/vijesti/biznis/323375/Marijan-Palic-covjek-koji-je-zelio-prodati-burzu.html

E sada se nameće pitanje: je li se radi o istom Auctor d.o.o.?

Još jedno pitanje se nameće samo po sebi. Na koji način sa temeljnim kapitalom Društva 1.932.500,00 kn (Auctor) isti može postati većinski vlasnik hotelskog lanca stotinu puta veće tržišne vrijednosti? I ne manje važno, jedan od najvećih dioničara Rivijere hotela??

Neki eksperti za nekretnine su izračunali da tržišna vrijednost hotela, kampova i zemljišta Laguna Novigrad d.d. premašaju i više od stotinu puta temeljni kapital Društva Auctor? Zanimljivo je da nakon što je novi vlasnik preuzeo brendirani hotelski lanac Zrinka Bokulić doživljava nagli poslovni uzlet, napredovala je čak do predsjednice uprave Laguna Novigrad d.d.

E sada pazite ovo je moguće samo u onoj slavnoj knjizi dječje fantastike – Alisa u zemlji čudesa: „Hrvatska udruga poslovnih žena (KRUG) ovogodišnje priznanje za menadžericu godine dodijelila je Zrinki Bokulić, direktorici “Lagune Novigrad” d.d., zbog iznimnih rezultata u poslovanju tvrtke koja je danas jedan od značajnijih nositelja turizma u Istarskoj županiji.” Piše Slobodna Dalmacija Objavljeno 01.07.2012. Ali pazite ovo, potpredsjednica Hrvatske udruge poslovnih žena (KRUG) je Zrinka Bokulic. http://www.krug.com.hr/default.aspx?id=16. Pametnome dosta!

Ne zaboravimo da Hrvatski brokeri, ili ti po modernom investicijski ulagači, samo kopiraju one prave vukove sa Wall Streeta. Da bi preuzeo neku kompaniju trebaš imati u toj kompaniji svog Insidera – to je čovjek koji dojavljuje važne informacije. Pitanje se nameće tko je bio Insider u Laguna Novigrad d.d.? I upravo da se na Wall Streetu pomoću povlaštenih informacija ne preuzimaju kompanije služe Nacionalno udruženje trgovaca vrijednosnim papirima (NASD) i Komisija za trgovanje vrijednosnim papirima (SEC). Ako nemate te nezavisne nadzorne mehanizme tada se lako dešava da patuljak kupuje diva.

Ne samo da patuljak kupuje diva, već je u Hrvatskoj osmišljena i softicirana pljačka „Privatizacija” – Kako?

Pravosuđe, pogotovo trgovački sudovi, bila su karika koja je nedostajala tom zloćudnom planu osmišljenom u umovima pohlepnih ljudi. Politička kasta i horda muljatora u kombinaciji sa blago rečeno neefikasnim pravosuđem legalizirala je zloglasnu „Privatizaciju”. Pa su tako muljatori, pazite ovo, bez ijedne kune u džepu postali niti manje niti više nego vlasnici hotela i tvornica.

Privatizacija Hrvatskih poduzeća provođena je često na način da su novi „vlasnici” svoje dionice platili sredstvima privatiziranog poduzeća. Na navedeni način su novostvorena – dodana vrijednost privatiziranih poduzeća kao i novonastala zaduženja korištena za otplatu duga novih vlasnika za kupljene dionice.

Ostalo je povijest. Ili bolje reći, posao za DORH i USKOK i naravno Eliot Nessa

Svaki čovjek od rođenja vodi borbu sa dva Ja. Svatko ima mračnu i svjetlu stranu. E sada želimo li da pobijedi svjetlost, da pronađemo onaj unutarnji sklad, svaki dan moramo pogledati iskreno u oči čovjeka u ogledalu. Bez jaka duha nema niti svjetlosti.

To je tako divno opjevao veliki Johny Cash.

{youtube}aXBfquArlXI|500|400|0{/youtube}

foto via-mea.com