Skip to content

Donatorska aukcija IDEMO U MILANO

Planetarni dijalozi 1Donatorska aukcija umjetnina u korist inicijalnih troškova realizacije projekta IDEMO U MILANO – ANDIAMO A MILANO održat će se u Društvu arhitekata Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 3/1, u petak 29. svibnja 2015. od 17:00 do 20:00 sati.

foto-galerija

Likovna djela poznatih hrvatski umjetnika ponudit će se potencijalnim donatorima po iznimno niskim cijenama od samo 25% vrijednosti atelijerske cijene. Uz svako otkupljeno djelo dobija se Diploma o donatorstvu te Očitovanje o izvornosti likovnog djela.

Prije početka i za vrijeme aukcije servira se prigodan buffet uz raznolika pića. Kotizacija za sudjelovanje na aukciji iznosi samo 20,00 kuna a uplaćuje se na žiro račun HR9223600001189732 ili prigodom dolaska na aukciju, uz predhodnu najavu posredstvom e-maila IdemoUMilano@ladica.org ili na tel. 095 8675 646.

Kako je ova aukcija prigoda da se i s manjim troškom dođe u posjed vrijedne umjetnine i istovremeno bude donatorom vrlo korisnog i otmjenog projekta to očekujemo i Vašu cijenjenu participaciju.

U Milanu je 1. svibnja otvorena svjetska izložba EXPO 2015, koja će biti zatvorena 31.10.2015. Na EXPO 2015 sudjeluje 145 zemalja. Među njima su sve članice Europske Unije osim Hrvatske. Budući Likovni art dizajn centar LADICA smatra kako Hrvatska treba svakako biti nazočna u Milanu za vrijeme EXPO 2015 barem izvan službene konkurencije, to je pokrenuo projekt IDEMO U MILANO – ANDIAMO A MILANO, kojim će se sustavom tjednih evenata komponoiranih od umjetničkih izložaba poznatih umjetnika u suradnji s turističkim zajednicama i biranim gastronomskim saržajima pokušati skrenuti pozornost na neke pozitivne aspekte hrvatske svakodnevice te privući pozornost od strane talijanskih javih medija i dijela očekivanih 20 milijuna posjetitelja. Na sreću, neovisno o ovom projektu, bit će realizaran još jedan ad hoc program sa sjajnom foto izložbom HRVATSKA IZ ZRAKA, koju zajednički organiziraju Hrvatska turistička zajednica i Turistička zajednica grada Zagreba.

Važno je napomenuti kako je Hrvatska već od kraja listopada simbolično prisutna u Milanu s djelima Hanibala Salvara u izložbenom salonu Shop Saman .

Donor auction of artworks to benefit the initial costs of realizing the project LET’S GO TO MILAN – ANDIAMO A MILANO will be held at the Zagreb Architects Society (Društvo arhitekata Zagreb), Trg bana Josipa Jelačića 3/1, on Friday, May 29th 2015 from 17:00 to 20:00h.

Artworks by well known Croatian artists will be offered to potential donors at significantly reduced prices, starting from 25% of their atelier price. Each artwork will be sold with a Diploma of donorship and Certificate of the artwork’s origin.

Before and during the auction, guests will be served a buffet with various pića. The participation fee for the auction is only 20,00 kuna and can be paid to the gyro account HR9223600001189732 or at the entrance, just make sure to register by emailing IdemoUMilano@ladica.org or calling 095 8675 646.

Seeing as this auction is a great opportunity to gain ownership of a valuable artwork at a significantly lower price, and to simultaneously be a donor of a very useful and elegant project, we appreciate Your participation.

Poezija A Zlatar

Milan opened on May 1st the world exhibition EXPO 2015, which will close on October 31st, 2015. EXPO 2015 has 145 countries participating, among them all EU members except Croatia. LADICA Fine Arts & Design Center believes that Croatia should be present in Milan during EXPO 2015, at least outside of the official competition, and has thus initiated the project LET’S GO TO MILAN – ANDIAMO A MILANO, which will, through a system of weekly events composed of art exhibitions by acclaimed artists in cooperation with tourist associations and select gastronomic presenters, try to promote the many great sides of Croatia to the Italian public media and part of the expected 20 million visitors. Outside of ANDIAMO A MILANO, a very nice, although only program will be the photo exhibition CROATIA FROM THE AIR, which is jointly organized by the Croatian National Tourist Board, and Zagreb Tourist Board.

Also worth mentioning is that Croatia will be symbolically present in Milan from the end of October – with artworks by Hanibal Salvaro at the exhibition salon Shop Saman.

Projektu IDEMO U MILANO – ANDIAMO A MILANO, potporu su pružili slijedeći donatori / Project LET’S GO TO MILAN, has already received support by the following donors:: Akademija-Art, Alfa tim, Andrea i Vanja Balbo, Susanna Brandolino, Chemaco, Cotan kolači, Marija Čurković, Ekoram, Galerija Mala, Gambo Tours, Grad Rovinj (City of Rovinj) , Frana Grbić, Snježana Hefti, HRT, Hrvatska zajednica u Milanu, INGRA, Konoplja & Co, Milan Jurina, Keramika Nova, Kliše-Kop Hrvatska, Koordinacija hrvatskih društava prijateljstva, Lyons club Agram, Majc, Tomislav Marić, MBM, Gualtiero Mocenni, Mreža TV, Marcela Munger, Damir Murković, Bruno Paladin, Zrinka Pillauer Marić, Danijel Režek, Franco Rosso, Savez hrvatskih zajednica u Italiji, Tapiker, Emil Tedeschi, Tetragram, Tiskara Markulin, Dino Trtovac, Kostadinka Velkovska, Vlade Vicić, Miro Vuco, Wienerberger i Vilko Žiljak