Izložba Dragane Bojić: Slijedom tajnovitih prostora slike

Dragana Bojic otvorenje 2015 1

Otvorena izložba Dragane Bojić u galeriji Stara kapetanija u Zemunu (Beograd, svibanj 2015)

Dragana Bojic otvorenje 2015 1

Slijedom tajnovitih prostora slike

Kada je riječ o stvaralačkom postignuću Dragane Bojić, svekoliko prisutne u domaćoj umjetnosti, imam na umu nekoliko, za njeno tvorenje važnih aspekata. Najprije, u pitanju je slikarica, koja povode za svoje pregnuće, traži i nalazi, prije svega u prirodi, dakle, u svijetu koji je okružuje. Ali, kako to pokazuju novija djela, time se ne završava diskurs njenih opažanja. Ona traga, traži i uspijeva da produbi i proširi iskušenja što pokreću njeno inspirativno sopstvo. To se odvija na više planova, od kojih izdvajam one što se pokazuju primarnim sa stanovišta likovne transpozicije. U pitanju je kompozicioni, sadržajni te vizuelni dojam, komu poklanja osobitu pažnju.

{youtube}PAEmKPbkfvc|500|400|0{/youtube}

Treba kazati da njena predstava pejzaža nije posve odgovarajuća realnoj optici. Jer, viđena stvarnost je za nju uvijek bila i ostala samo moguće polazište, koje nije moglo da joj sputa nastojanje ka stalnom preispitivanju zadate ideje i iznalaženja što većeg kreativnog učinka. Soga je motiv, koji opstaje u domenu njene znatiželje, svojstvenim umijećem, preoblikovan do jedva prepoznatljivih naznaka. Oni su sazdani ovlašnim kolorističkim nanosima, iznimnim bojenim zapisima, segmentima mrlja, kadšto, osetljivo nanijetim linijama, kojima gradi osobeno ritmičko sadejstvo. Očito je, da se smisao njenog vizualnog ishodišta, smješta u vidokrug opažaja, koji opstaju na ravni suštinskih odrednica likovnog jezika, dakle, traje izvan domena bilo kakve narativne konotacije.

Dragana Bojic otvorenje 2015 2

Dragana Bojić je sve to znala i umjela da opredmeti suštastvom drugih vreijednosti, da ih obogati i uobliči naglašenim, katkad manje primjetnim geometrijskim unosima. Oni se, poput imaginarnih spojeva, uzduž i poprijeko, nameću kao kohrentni konstrukti, još više, kao svojevrsne magistrale, koje namah razdvajaju i, u isti mah, objedinjuju razuđenu površinu predstave. Naprosto, njihova uloga referira bliže poimanje vizualnih raspona što se prostiru preko cijele ravni platna.

Dragana Bojic otvorenje 2015 3

U potonjim radovima je učinjen znatan, po mom uverenju, značajan pomak u njenom načinu delanja.

Nekoć uočljiva, linearna presijecanja su svedena na mjeru koja pravda likovnu logiku slike. Nadomeštena su sporadično nanijetim potezima, što se naslanjaju na skup datih sadržajnih poanti. Neposrednim, gotovo, gestualnim načinom izvođenja, slika je zadobila znake osjetnih iskoraka, zapravo, poprimila je nove vrijednosne dosege, koji djelo Dragane Bojić, smještaju u sve zapaženije stvaratelje naše novije prakse.

Dragana Bojic otvorenje 2015 4

To su neka, svakako ne jedina zapažanja, koja se tiču stvaralačkog konteksta, ispoljenog u sadašnjim radovima umjetnice. O tome će, zasigurno, još biti riječi. Jer, doista je teško, njeno svekoliko i složeno delanje, sasvim osvijetliti, još teže sažeti u nekoliko, prostorom ograničenih, uz to prikladnih rečenica. Tvorenje Dragane Bojić, s pravom, iziskuje obuhavatniji osvrt, koji treba očekivati u nekoj od prigoda što će uslediti.

Napisao: Zdravko Vučinić, foto: Slobodan Bibić

Dragana Bojic otvorenje 2015 5

Dragana Bojic otvorenje 2015 6

Dragana Bojic otvorenje 2015 7

Dragana Bojic otvorenje 2015 8

Dragana Bojic otvorenje 2015 9