Saša Leković suosnivač i trener u Medijskom trening centru pri Fakuletu za komunikacije i medije u Beogradu, predavač istraživačkog novinarstva na FMK, te autor i urednik multimedijalnog projekta POTRAGA kojega je producirala beogradska medijska kuća na B92

Jesenski i Turk

Za novog predsjednika Hrvatskog novinarskog društva izabran je slobodni novinar Saša Leković. Dogodilo se to na izbornoj skupštini HND-a održanoj u subotu 25. travnja 2015. u Novinarskom domu u Zagrebu

Saša Leković je u drugom krugu izbora dobio 46 glasova članova Skupštine članova delegata, dok je protukandidatkinja u drugom kruga novinarka Novog lista Ana Raić Knežević dobila 35 glasova. U prvom krugu izbora bili su i novinar Večernjeg lista Anton Filić, urednik HTV-a Nikola Kristić, slobodni novinar Gojko Marinković i urednik portala dalje.com Tomislav Galović, dok je slobodna novinarka Nataša Škarićić povukla svoju kandidaturu.Za potpredsjednike HND-a izabrani su Slavica Lukić I Denis Romac.

Saša Leković kao novoizabrani predsjednik HND-a u četverogodišnjem mandatu u svom je programu istaknuo da je novinarska profesija u Hrvatskoj devastirana, novinari velikim dijelom marginalizirani i manipulirani, a medijska scena kaotična. Predložio je pokretanje inicijativa za predlaganje zakona i zakonskih izmjena za transparentnije medijsko vlasništvo, jasniju i efikasniju zaštitu novinarske struke i bolji položaj novinara. Leković je naglasio: – Važno je da HND razvija projekte koji će se prijavljivati na međunarodne natječaje, a predložit ću i pokretanje Centra za slobodu istraživanja u sklopu HND-a i Muzeja novinarstva. – rekao je Leković. Evo još nekih njegovih ideja: – Funkcija mi nije cilj nego sredstvo da pomognem HND-u. Kao predsjednik predlagat ću potrebne zakonske izmjene koje se odnose na novinarsku profesiju, poraditi na broju članova društva, pokrenuti nove novinarske radionice. – Najavio je i da će odmah porazgovarati s predsjednikom Sindikata novinara Hrvatske i protukanidatom Antonom Filićem, ali i obećao da će na kraju svakog mjeseca o svom radu podnositi izvještaj Izvršnom i Središnjem odboru te svim članovima Društva.

– Podnijet ću izvještaj već za svibanj, a dogodi li se da na moje izvještaje bude prigovora, kritika, koje će pokazivati da dobro ne radim svoj posao, sam ću ponuditi ostavku, kazao je Saša Lekovi dodavši kako će se truditi da se u HND-u više ne radi po običajnom pravu, čime je obećao i promjene načina na koji funkcionira društvo.

Osim novog predsjednika, delegati koji predstavljaju sve HND-ove ogranke izabrali su i nove članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Novinarskog vijeća časti, Odbora za statut, Upravnog odbora Novinarskog doma i Upravnog odbora fonda solidarnosti.

Hrvatsko novinarsko društvo utemeljeno je 18. prosinca 1910. a među tridesetak osnivača bili su velikani poput Antuna Gustava Matoša, prvog predsjednika udruge Milana Grlovića te Marije Jurić Zagorke kao prve hrvatske profesionalne novinarke. HND okuplja oko tri tisuće članova i član je Međunarodne federacije novinara. Kao glavni ciljevi HND-a istaknuti su ostvarivanje profesionalnih interesa, etičnosti i slobode javnog izražavanja, promicanje Ustavom zajamčenih prava javnosti da bude izviještena o svim zbivanjima u društvu te prava svake osobe na slobodu izražavanja, mišljenja i dostupnost svim javnim glasilima. Zaduženo je i za čuvanje ugleda i dostojanstva novinarske profesije, ali i za zaštitu novinara od samovolje izdavača i sprječavanje monopola.

lekovic2
Saša Leković (foto Nives Gajdobranski)

IZ BIOGRAFIJE NOVOG PREDSJEDNIKA HND-a:

Saša Leković (Zagreb, Hrvatska) profesionalni je novinar više od 30 godina, trener istraživačkog novinarstva sa međunarodnom licencom i medijski konzultant. Radio je dugo paralelno u novinama i na radiju. U posljednje vrijeme radi kao urednik i direktor medijskih projekata, predavač i trener istraživačkog novinarstva, te medijski konzultant. Od 2008. godine je suosnivač i trener u Medijskom trening centru pri Fakuletu za komunikacije i medije u Beogradu (FMK, CIN Beograd, CIN Zagreb), predavač istraživačkog novinarstva na FMK, te autor i urednik multimedijalnog projekta POTRAGA (web, TV, radio) kojega je od 2008. do sredine 2011. producirala beogradska medijska kuća na B92 a nakon toga Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) s sjedištem u Zagrebu. Od 2004. do 2007. bio je menadžer Centra za istrazivačko novinarstvo i medijsku edukaciju kojeg su osnovali Mediacentar Sarajevo i CIN Zagreb.

U toku novinarske karijere bio je, između ostalog, istraživački novinar u news magazinu Globus, izvršni urednik u tjedniku Arena, pomoćnik glavnog urednika u dnevnim novinama Jutarnji list (čiji je jedan od pokretača), te osnivač i voditelj Odjela za istraživačko novinarstvo Europapress Holdinga, najveće novinsko-izdavačke kompanije u jugoistočnoj Europi.

Osnivač je i direktor Centra za istraživačko novinarstvo, zagrebačke nevladine organizacije za razvoj istraživačkog novinarstva koja djeluje u celoj jugoistočnoj Europi. Nekoliko godina bio je član Regionalnog komiteta projekta SCOOP koji pomaže razvoj istraživačkog novinarstva u istočnoj i jugoistočnoj Europi, a financira ga danska vlada. Radi kao trener i urednik istraživačkog novinarstva na raznim drugim projektima, te povremeno gostuje kao predavač istraživačkog novinarstva na novinarskim studijima fakulteta u regiji. Stalni je gostujući predavač istraživačkog novinarstva na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu.

Dobitnik je godišnje nagrade Hrvatskog novinarskog društva za istraživačko novinarstvo u novinama za 2000. godinu za seriju tekstova u Globusu na temu organiziranog kriminala, o korupciji u policiji i zatvorima, te o ratnim zločinima.

Od 2000. godine intenzivno podučava novinare u jugoistočnoj Europi istraživačkom novinarstvu. Podučavao je više stotina novinara iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Moldove, Rumunjske, Slovenije, Srbije, kao i novinare iz Armenije i Nigerije.

Od 1999. sudjelovao je na više od 100 nacionalnih i međunarodnih medijskih projekata, radionica, treninga, okruglih stolova, seminara i konferencija.

Član je Hrvatskog društva novinara, Međunarodne federacije novinara, Organizacije istraživačkih novinara i urednika Sjedinjenih Američkih Država – IRE /Investigative Reporters and Editors Inc., USA, Međunarodnog novinarskog instituta / Medijske organizacije jugoistočne Evrope – South East Europe Media Organisation-International Press Institute / SEEMO-IPI, te Svjetske mreže istraživačkog novinarstva – Global Investigative Journalism Organisation, čiji je jedan od utemeljitelja. Surađivao je i surađuje sa više desetaka organizacija za razvoj medija, pogotovo istraživačkog novinarstva, iz Europe i SAD.

Jedan je od urednika i izdavača knjige „Istina – savjest iznad bankarske tajne” o najpoznatijem slučaju „zviždača” u jugoistočnoj Europi, bankarske službenice koja je javnosti razotkrila tajne račune porodice prvog hrvatskog predsednika, dr.Franje Tuđmana. (Prometej-CIN, 2003. / na hrvatskom). Surađivao je na izradi novinarskog priručnika za izvještavanje o trgovini ljudima (ASTRA, Beograd – prvo izdanje 2003., drugo prošireno izdanje 2008. / na srpskom i engleskom). Surađivao je u radu na trilogiji “U ime države” o preprodaji oružja na području jugoistočne Europe u devedesetim godinama 20. stoljeća. Izdavač je ljubljanska izdavačka kuća Sanje a knjige su za sada izdane samo na slovenskom jeziku.

Nives Gajdobranski

Leave a Reply