Proslavljena četrdeseta godina vrtića Sv. Vinko Paulski

vrtic sv vinka 1

Prihvaća se svako dijete kao dar Božji istom ljubavlju kao Sveti Vinko

vrtic sv vinka 1

Prekrasna proslava organizirana je u subotu 18. travnja 2015. godine u povodu četrdeset godina Dječjeg vrtića Svetog Vinka smještenog u Zagrebu u Frankopanskoj 17

Najprije je red reći tj napisati ponešto o utemeljitelju Misijske družbe lazarista i družbe Kćeri kršćanske ljubavi i Dobrovoljnih bratovština. Sv. Vinko Paulski sav svoj život služio je crkvi i katoličkoj vjeri i u takvom duhu danas i već niz godina radi i vrtić po njemu nazvan.

Sv. Vinko Paulski rodio se 24. travnja 1581. u malom selu Pouy pokraj Daxa u Francuskoj od oca Jean Paul de Paula i majke Bertrande rođ. de Moras, kao treće dijete od njih šestero. Neimaština i bijeda bile su mu pratilje od malena. U kući gdje su svi radili, bilo je posla i za djecu. Prvi kruh zasluživao je čuvajući ovce i svinje. Roditelji su ga odredili za svećenički stalež. Poslije teološkog obrazovanja s nepunih 20 godina zaređen za svećenika (1600. godine). Poslije nekoliko godina svećeničkog rada sveti je Vinko izjavio: “Da sam tada, kad sam se drznuo primiti na se svećeništvo znao što je to svećeništvo, kao što znam danas, radije bih obrađivao zemlju nego da se učlanim u tako odgovoran i težak stalež.” Nakon 12 godina svećeništva Vinko je postao župnik župe Clichy u blizini Pariza. Dok se jednom spremao za nedjeljnu sv. misu, župljani su ga obavijestili o teškom stanju jedne siromašne obitelji: svi su bili bolesni. Za vrijeme propovijedi sv. Vinko je potaknuo vjernike da im pomognu, a i sam ih je pošao posjetiti. Mnogo se ljudi odazvalo njegovu pozivu pa se činilo kako prema siromašnoj kući ide cijela procesija. Vinko je shvatio da pomoć siromasima mora biti organizirana i stalna, a ne jednokratna. Ta je nedjelja bila prijelomna u Vinkovu životu.

vrtic sv vinka 2

Vinkova socijalna i karitativna djelatnost brzo se širila. Sam nije mogao doskočiti svim potrebama pa je osnovao Bratovštinu kršćanske ljubavi, društvo koje će pomagati siromašnim bolesnicima. Društvo su materijalno pomagale pobožne imućne žene.

Zapaljen apostolskim žarom i brigom za siromašne Vinko je dnevno radio i do 20 sati, ali mu se i to činilo premalo. Kroz 50 godina svog karitativnog djelovanja napisao je 50.000 pisama u kojima je tražio pomoć za ostavljene i siromašne. Dok su jednom Vinkovi misionari propovijedali kako u Parizu pomoći siromašnim, bolesnim, odbačenim i osobito napuštenoj djeci, prišla im je jedna djevojka (Margareta Naseau) i ponudila se za službu siromasima. Njezin primjer slijedile su i druge djevojke koje su se htjele brinuti o siromašnima i o napuštenoj djeci. Bile su povjerene Vinkovoj suradnici, pobožnoj udovici Lujzi de Marillac. Prozvale su se Kćeri kršćanske ljubavi (1633. uzima se kao godina osnutka).

Milosrdne djevojke su zalazile u opasne i prljave gradske četvrti Pariza, tražile siromahe, nosile im hranu i lijekove, uređivale ih i previjale im rane. Brinule su se o napuštenoj djeci. Bile su im i majke, i odgajateljice, i učiteljice, i hraniteljice. Društvo i Crkva prepoznali su njihov rad kao neophodan i nezamjenjiv. Broj članica se povećavao, osnivani su samostani po cijeloj Francuskoj. Prve milosrdnice su u Zagreb došle iz Zamsa i Tirola (1845. god.). Rad svetog Vinka Paulskog prepoznat je kao vrlo vrijedan u društvu i u Crkvi. Poslije smrti (27. 9. 1660.) beatificiran je i proglašen zaštitnikom siromaha, bolesnika, socijalnih i karitativnih radnika.

vrtic sv vinka 3

Još o vrtiću: programi, ciljevi, rad, zadaće, tečajevi, sport…

U spomen na sv. Vinka, čije ime nosi i vrtić koji upravo slavi četrdeset godina, u vrtiću se kroz mjesec rujan s osobitom se radošću pripremaju za Vinkovo. Utječu mu se, ističu, u molitvama kako bi blagoslovio svako dijete, sve djelatnice vrtića i, naravno, roditelje koji su nam povjerili svoju djecu.

Osnivač i vlasnik Vrtića je Družba sestara milosrdnica Svetog Vinka Paulskog, Provincija Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije Zagreb, Frankopanska 17. Dječji vrtić Svetog Vinka ima 40-godišnju neprekidnu odgojno-obrazovnu djelatnost putem koje skrbi za 100-tinjak djece. Svakodnevnu brigu o njima vodi 12 djelatnika. Djeca su uključena u 10-satni redovni program odgoja i naobrazbe u koji je integriran Program katoličkoga vjerskog odgoja. U vrtiću djeluju četiri odgojne skupine djece od treće godine pa do polaska u školu. Djelatnost Vrtića je predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci predškolske dobi od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu, koja se ostvaruje po određenom programu za dijete.

U skopu svoje djelatnost Vrtić organizira i provodi: redovite programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima, programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja, druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja i svojim mogućnostima.

vrtic sv vinka 4

Cilj odgoja je promicanje cjelovitog razvoja djeteta u skladu s njegovim individualnom potrebama, mogućnostima i sposobnostima. Tako osposobljavamo dijete za otkrivanje i oblikovanje života u odnosu na sebe, druge i Boga. Taj cilj ostvarujemo i kroz prizmu životnog djelovanja sv. Vinka Paulskog koji je ostavio u karizmi djelovanja sestara milosrdnica brigu za najmlađe.

Zadaće su: prihvatiti svako dijete kao dar Božji i ljubavlju kojim je Sveti Vinko prihvaćao djecu, pratiti ih na putu odrastanja, zadovoljavanje bioloških potreba djeteta, odgoj za ljudske i kršćanske vrednote, promicanje stvaralačkih osobina djeteta, ostvarenje samostalnosti i kompentencije, osigurati kvalitetu življenja razvijajući odrednice čovječnosti: ljubav, istinu i dobrotu, odgoj za odgovorno ponašanje te kvalitetan odnos s drugima posebice s različitima Vrtić organizira i provodi redovite programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima, programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja, druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja i svojim mogućnostima.

vrtic sv vinka 5

Redoviti program obogaćen programom katoličkog vjerskog odgoja

Programi u vrtiću su: redoviti 10-osatni program obogaćen Programom katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi te program rada s darovitom djecom.

Mogu roditelji za svoje dijete izabrati i tečajeve engleskog jezika: Škola stranih jezika Seneks jezici u sklopu Dječjeg vrtića Svetog Vinka održava nastavu engleskog jezika za predškolce. Nastava se odvija u dva stupnja: predškolski 1 i predškolski 2. Svaki stupanj ima 60 školskih sati raspoređenih u dva puta tjedno po 1 školski sat. Djeca upoznaju engleski jezik kroz igru, pjesmice i priče. U radu koristimo udžbenik i bojanku Balloons 1 i 2. Slušanjem i ponavljanjem djeca svladavaju nove riječi i uče pravilan izgovor. Kroz zabavne aktivnosti potičemo ih na sporazumijevanje na novom jeziku. Na kraju svakog stupnja roditelji prisustvuju oglednom satu, a djeca dobivaju svjedodžbe.

U vrtiću su dostupni i ritmika i sportski program Tu je i Univerzalni sportski program “Mali sportaši” . Naime, Mali sportaši provode univerzalni sportski program namijenjen djevojčicama i dječacima predškolskog uzrasta od tri i pol do sedam godina.

vrtic sv vinka 6

Osnovni program, verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, provodi se tijekom cijele vrtićke godine, dva puta tjedno po 45 minuta. Mali sportaši prolaze i savladavaju elemente deset sportova (atletika, gimnastika, nogomet, košarka, rukomet, odbojka, tenis, kuglanje, hokej i orjentacijsko trčanje).

Program nije usmjeren na stvaranje vrhunskih sportaša i ranu specijalizaciju, već na poticanje optimalnog i cjelokupnog razvoja djeteta. Program unaprijeđuje psihofizički razvoj djeteta, razvoj kreativnosti, te osjećaj zajedništva uz isticanje individualnih kvaliteta svakog polaznika.

Cilj je, stoga, kroz igru, maštu, puno zabave i smijeha dijete uvesti u svijet sporta kako bi imalo što bolji uvid u značajnost sporta i tjelesnog vježbanja pri čemu se razvijaju motoričke sposobnosti djeteta (koordinacija, snaga, brzina, fleksibilnost, ravnoteža, preciznost i mnoge druge) s naglaskom na njihovu povezanost sa zdravljem i zdravim načinom života.

Napisala snimila: Nives Gajdobranski

vrtic sv vinka 7