Nevenka Vlašić izlaže u Krapinskim Toplicama

nevenka vlašić 6

nevenka vlašić 6

Izložba slika Nevenke Vlašić u holu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju od 4. travnja do 3. svibnja 2015.

foto-galerija

Slikarica je rođena 1947. u Ivancu. Djetinjstvo je provela u Turopolju. Osnovno i srednješkolsko obrazovanje završila je u Zagrebu. Živi u Velikoj Gorici. Više godina bavi se crtanjem i slikanjem. Polazila je tečaj u likovnom centru „Rokov perivoj” u klasi akad. slikarice Vjere Lalin, te u Otvorenom učilištu u klasi akad. slikara Frane Radaka. Školu akvarela kod prof. Nade Tepeš i u „Agori” u klasi a. s. Ante Schramadeia sve tehnike. Ovo je 9. samostalna izložba na kojoj se prezentira slikama ulja na platnu s različitim motivima i apstrakcijama.

Josip Rubes

nevenka vlašić 4