Martina Petranović: Od kostima do kostimografije – Hrvatska kazališna kostimografija

Doris Kristic Ana Karenjina

ULUPUH Vas poziva na predstavljanje knjige Od kostima do kostimografije – Hrvatska kazališna kostimografija autorice Martine Petranović, urednice Ivane Bakal i dizajnerice Zlatke Salopek iz Studija Kuna Zlatica.

U utorak, 21. travnja 2014. u 11 sati u Muzeju za umjetnost i obrt, Trg maršala Tita 10, u Zagrebu.

Knjigu će predstaviti ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt Miroslav Gašparović, urednica knjige Ivana Bakal, teatrologinja Ana Lederer, teatrologinja Lucija Ljubić i autorica knjige Martina Petranović.

O knjizi:

U knjizi Od kostima do kostimografije – Hrvatska kazališna kostimografija sustavno se iznosi kostimska i kostimografska problematika u hrvatskom kazalištu od samih početaka glumišne aktivnosti do danas, odnosno od liturgijskih igara iz 11. stoljeća i kostimskih obilježja dopreporodnih izvedbi preko kostima u prvim profesionalnim predstavama u 19. stoljeću do postupne afirmacije kostimografije kao struke i umjetničke discipline u prvoj, i napose drugoj polovici 20. stoljeća. U knjizi se razlaže mjesto i funkcija kazališnoga kostima u predstavi, profil osobe koja se njime bavi i profesionalni razvoj kostimografske struke. Utvrđuju se razdoblja hrvatske kostimografije i njihova poetička obilježja i predstavljaju se opusi brojnih hrvatskih kostimografa te se proučava položaj kostima/kostimografa/kostimografije u predstavi, kazališnoj kritici, teatrološkoj i kazališnopovijesnoj literaturi, ustroju kazališnoga života i sustavu (visokoškolskog) obrazovanja. Rad je upotpunjen kraćim uvodnim pregledom svjetske povijesti kazališnoga kostima te teorijskim uvidom u neka od središnjih područja istraživanja kazališnoga kostima, kao i pregledom literature o kostimografiji.

Knjiga je nastavak ULUPUH-ove edicije posvećene istaknutim predstavnicima hrvatske kazališne scenografije i kostimografije (Ruta Knežević. Kostimi, Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije 1909.–2009., Scenograf Drago Turina, Prepoznatljivo svoja – kostimografkinja Ika Škomrlj).

Vladimir Zedrinski Knez Igor

Teatrologinja Martina Petranović diplomirala je komparativnu književnost, anglistiku i teatrologiju (2000.) te doktorirala temom o hrvatskoj kostimografiji (2010.) na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi u Odsjeku za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. U suradnji s Ivanom Bakal i Anom Lederer objavila je knjigu 100 godina hrvatske scenografije i kostimografije (1909.-2009.) (Zagreb 2011.), a u suradnji s Lucijom Ljubić knjigu Repertoar hrvatskih kazališta, knjiga peta (Zagreb 2012.). Autorica je knjiga Na sceni i oko nje (Osijek 2013.) i Prepoznatljivo svoja – kostimografkinja Ika Škomrlj (Zagreb 2014.).