Skip to content

Najava – Izložba “Taktilna percepcija” namijenjena slabovidnim i slijepim osobama

Slika2

Izložba pod nazivom Taktilna percepcija namijenjena je osobama sa oštećenjem vida, slabovidnim i slijepim osobama

Slike su taktilnog karaktera, a intencija je približiti i dočarati općenite motive koji se koriste u vizualnoj umjetnosti (pejzaž, mrtva priroda, prostor i apstrakcija).

Slike u jednakoj mjeri imaju i vizualnu zanimljivost.

Izložba je interaktivnog i humanitarnog karaktera.

Slike su izradili polaznici likovnog kluba 17. sa Pučkog otvorenog učilišta iz Zagreba pod vodstvom Marka Balingera, mag.prim.um.

Otvorenje izložbe je 10. travnja 2015., u 18 sati, u Zakladi Čujem, vjerujem, vidim, u Zagrebu, Medulićeva 16.