Skip to content

Grožnjan – Otvorene tri samostalne izložbe u GG Fonticus

U godini obilježavanja 50. godišnjice od proglašenja Grožnjana – Grad umjetnika!

15 03 OTVOR Belas Kuzina Kosanovic 14

Prenosimo autentičan dojam i govor Eugena Borkovskog, kustosa GG Fonticus s otvorenja tri samostalne izložbe, uz dodatni novi prostor galerije i pred brojnim uzvanicima

foto-galerija

– Pozdrav u ime: Općine grožnjan, HDLU Istre, GG Fonticus, Grožnjanski likovni krug

– Komentar, osvrt, spominjanje medijski jako zapaženog i od publike odlično prihvaćenog međunar. kol. selekt, tematsk. likovnog projekta koji još uvijek traje u Sarajevu, u okviru internacionalnog festivala Sarajevska zima u produkciji GG Fonticus. (Linija / crta)

– Inauguracija novog gradskog likovnog, izložbenog prostora koji nije komercijalne već kreativne, umjetničke prirode: „Studio galerije Fonticus“ = grad, općina doživljava likovno umjetničko  djelovanje kao bitnu značajku identiteta grada posebno još i u ovoj jubilarnoj godini. To je zaista pohvalno i rijetko, naročito u Hrvatskoj gdje se galerije i kulturne institucije zatvaraju. Ovdje grad, općina stoji iza svojih umjetnika, – Grožnjanski likovni krug!! Umjetnici općini zahvaljuju na ovom naporu!

– Prostor je tik, vrata do, matične gradske galerije Fonticus pa će djelovanje biti paralelno. To će posebno biti dobro kod kolektivnih, selektiranih, tematskih izložbi koje su brojne autorima i radovima. GG Fonticus je povećan po kvadraturi prostora!

– Večeras = jedan od ova 3 neovisna, samostalna, projekta postavljen je u novom prostoru! (Kosanović)

Komentari po autorima

15 03 Belas David 01

David Belas: SKITANJE MEMORIJOM

– Dio postava je video rad, vezan uz radove D. Belasa… Auor montaže: Lovro Čepelak

– David Belas pripada igračima oblikom i smislom

– On se obraća crtežu paralelno uz aktivno iskustvo u proširenim medijima

– Oslobađajući se narativnosti konceptualnih scenskih radova, on ravnu podlogu doživljava na intimniji način

– Radovi su satkani ponavljanjem poteza koji čine nakupine, rastere

– Na bjelini papirnatog mira, nalazimo nepravilne krugove, linije, plohe

– Ritam je naglašen igrom nakupina oštrih zapisa

– Potezima je sugerirana efemernost tijeka

– Davidove crteže možemo podijeliti na 2 osnovne grupe

– 1 grupu -radovi na kojima nalazimo sitno „vezene“, iscrtane elemente

– Šara, uglavnom kružna, može se, npr. usporediti sa šaranjem tijekom sastanka

– 2 grupu čine crteži na kojima nalazimo sugestiju motiva na rubu nadrealizma

– Belas igru nastavlja tehnološki: povećavanjem, smanjivanjem, zrcaljenjem, multipliciranjem

– On manipulira radovima istražujući vizualne učinke „postprodukcije“ izvedenih likovnih činjenja

– Rezultati su fraktalne formacije koje izazivaju pažnju oka u potrazi za mogućim prepoznatljivim

-Prezentaciji crteža umjetnik dodaje seriju bizarnih predmeta, zbirku tanjura

-veza između okruglog oblika tanjura i sitne kružne šare crteža!!!

– Ova poveznica sugerira interpretaciju oslonjenu na psihološku vezanost oblika i znaka

– povezivanje obrednog predmeta tanjura i ritualnog ukrašavanja čipkom

– –idejua doma, identiteta, pripadnosti

– Autor nas istovremeno uvlači u materijalno i nematerijalno okruženje:

= tanjuri realni a čipkoliki oblici projicirani kao efemerna slika= apstraktni dio promišljanja

– dvije faze autorovog djelovanja: 1 je sakupljačka, koju određuje materijalno, a 2 je instinktivna, koja se materijalizira ritualnim crtkanjem

– Misaoni spoj pronalaze u arhetipskim sjećanjima: objedovanje uz stol prekriven čipkastim stolnjakom

– Mi smo svjedoci: promatrač i umjetnik uvijek sklapaju konvenciju: Trenutak prepoznavanja ili identifikacije postaje događaj

– Belas onirično niže slike i pridružuje im tanjure

See also  Otvorena izložba ‘Medicina Sacra’ u Galeriji Sikirica

-Rezultati Davidovog vizualiziranja na tragu su spiritualnog činjenja

– Umjetnik memoriju, tijek i ritam želi učiniti vidljivim

– Vizualna euritmija ovdje se pojavljuje u izvedbi, a rezultati su memoriranje energetskih trenutaka

– Čini se kao da Belas propituje u kojoj je mjeri potrebno misliti, a koliko je neophodno napuštati misao i osloniti se na instinkt koji iznjedruje svježe impulse

– Umjetnik suptilno progovara o proživljenoj prošlosti i pokušaju čišćenja teritorija budućnosti

– Oblikovanje mu služi za propitivanje

-Tako je ovaj postav zapravo ispovjedni

-David Belas nudi promišljanje o prevrednovanju stvari po obliku i po smislu

-Umjetnik dokazuje da se rastakanje realnosti može postići građenjem!!!!!!

– Tako on utječe na univerzum.

Eugen Borkovsky, III. 2015.

15 03 Kosanovic Sasa postav 02

Saša Kosanović: MAPIRANJE TRENUTAKA

– Nesigurnost postojanja biva kompenzirana određivanjem osobnog prostora

– Postoji i nomadski pristup kojemu nisu potrebne olakšice IMANJA

– Foto projekt Saše Kosanovića progovara o nomadskom osvajanju lokaliteta

– Autor nam predočava privremeni boravak nekolicine ljudi na  lokaciji

– Činioci zabilježenih aktivnosti nisu idealizirana bića, već sliče na susjede, prijatelje, poznanike

– samouvjerenost aktera premisa je umjetnikove reakcije: bilježenja karakterističnih trenutaka

– Prolazeći postavom stječemo dojam filmskih sekvenci boravka nekolicine ljudi na istoj lokaciji

– Nameće se pitanje: Mjesto ili Ne-mjesto

– Je li Ne-mjesto ljetovalište, kuća za odmor, izletište, pretvoreno u Mjesto?

– Većina scena nosi oznake spontanosti i to je obujmica za cijelu seriju

– Autorov doživljaj detektiramo preneseno: njega izgovaraju akteri uvedeni u kadrove

– Pred nama je niz susreta, komunikacije ljudi s prirodom i ljudi s drugim osobama

– Iščitavamo da ni sami akteri ne iskazuju uvjerljivu sigurnost lokacije

– Prisutna je energija privremenosti

– Autor mu na prvi pogled obećava dokument, a onda ga uvlači u prepoznavanje doživljaja

– Kosanović gradi prostore kadra s čestim perspektivnim otklonima od očekivanog

– Nismo uvijek sigurni radi li se o interijeru, eksterijeru ili smo zašli među kulise

– Ponegdje halucinatorne kombinacije pejzaža, interijera, aktera, promatrača dovode u nesigurnost dojma

– Projekt je socijalno obilježen

-Kosanović ilustrira  napola izgovorene vibracije međuljudskih odnosa u srazu s prirodom

-Koliko god na radovima vidimo ljude, imamo dojam osamljenosti

– Nesklad između dojma sigurnosti koji nam daje osvojeni prostor i društvo, očit je

– Autor ponekad govori direktno, a ponekad pripovijeda znakovima

-Poput tata, on krade trenutak, atmosferu ili snima osobu koja pristaje na fotografiranje

– Autor poštuje tjelesno, jer, tijelo je temeljna datost, Tijelo mora podnijeti biološke i socijalne funkcije

– fotograf želi kazati da tijelo nosi stanje, a da je pri tom ranjivo i podložno promjenama

– On osobe koje prikazuje bilježi u znakovitim položajima

-Pitamo se kada, gdje i kako se dogodilo, jer ovi radovi komentiraju iako ne definiraju stav

– Oni ogovaraju

– Autor pojašnjava efemernost scena: druženje, suživot aktera likovne kolonije Podčempres

– Sumnja je oznaka promjenjivosti

-Onog časa kad se rodi sumnja, pokrećemo misao ka promjeni

– Tijek stalnih promjena dokazan na području kvantne fizike, utječe na percepciju svijeta

– Tijek možemo povezati sa sumnjom

– Saša Kosanović sumnja, demistificirajući okruženje

See also  Monografija: GROŽNJAN • GRISIGNANA, Grad umjetnika / Città degli artisti, 50 godina

-Negdje na rubu kronologije doživljaja postajemo svjedoci, voajeri

– Kao što su autora, likovi i nas mogu iznenaditi, raspoložiti, zamisliti

– Očito je da je umjetnik motive doživio kao senzibilna osoba

– Umjetnik to čini inventivno na razmeđu između realnosti i alegorije

Eugen Borkovsky, III. 2015.

15 03 Kuzian E postav03

Edvard Kužina Matei: SLIKE ZA SLUŠANJE

samostalni multimedijalni projekt; vizualno – zvučna instalacija, ambijent

Kompjutersko očitanje (tonova) likovnog djela izvedeno u tonskom studiju Remy, Čakovec.

– Mijena i kretanje srodni su pojmovi iako ne moraju biti uvjetovani jedni drugim

– Ponekad želimo inicirati mijenu, a ponekad nam mijena predstavlja opterećenje

– Edvard Kužina, nižući promjene na slikarskoj podlozi i bilježeći oblike slušnih tonova, problematizira mijenu kao vizualni i zvukovni događaj

-U vizualizaciji Kužina se priklanja apstraktnom ekspresionizmu

– Pojam prostora prepoznaje kao prostor nomadskih subjekata, koji se gibaju između međustanja dviju točaka, ali ne nužno od jedne do druge!

– promatraču je ponuđen vizualno obrađen i ozvučen prostor

-radi se o kompjuterskom očitavanju tonova likovnog djela i prenošenjem u područje zvuka

-frekvencije sedam boja usklađene su na zvukove sedmotonske ljestvice

-Rezultat ovog promišljanja je svojevrsna sinestezija, miješanje vida i sluha

– Umjetnik nam intuitivno prenosi doživljaj, fascinaciju neprestanog gibanja, promjena i nestalnosti pojava u prirodi i paralelno s time, u nama samima

– projekt se može odrediti kao ponuda doživljaja prezentiranih likovnim i glazbenim jezikom

– Tijek iščitavanja znakova naglašava miješanje pojma vremena i pojma prostora

– Intuicijom autora, a provjereno suvremenim znanstvenim otkrićima, moramo znati da ne postoji samo prostor već se moramo početi određivati prema pojmu prostor–vrijeme

– To otprilike znači da prostor ne postoji bez vremena i obrnuto

– Da bi obišli prostor potrebno je vrijeme

– Bez obzira da li se krećemo, ili mirujemo, uvijek smo u kretanju i u vremenu

– Edvard Kužina izvodi nas iz začaranog kruga i uvodi u bezvrijeme i u bezprostor

– Ili u svevrijeme i sveprostor

– Ova naoko kontradikcija uvodi nam nove mogućnosti percepcije svijeta oko nas

– dojam kojeg odašilju radovi pokazuje da relativnost spoznaje ne može biti određena zakonima nekog Svetog pisma ili paragrafima Ustava kojeg vulgarno određuje interes

-Kao što čovjek, biljka ili životinja prolazi mijene, tako i univerzum prolazi kroz faze

– Mi, mala kratkovidna ljudolika bića ne usuđujemo se priznati pogledu u nebeski svod istovrijednost pogleda na fleku od kave

– Edvard Kužina svjesno kristalizira situaciju i uz neznatne sugestije, izabire jasnu i čistu prezentaciju

– Umjetnik pred promatrača postavlja zahtjevne zadatke

– Većina će tražiti oblike i, bit će zadovoljena u količini ovisnoj o individualnoj maštovitosti

– Autor koristi niz, izdužene slike i niz tonova

-Nizanje segmenata donosi metamorfozu statičnog oblika u ritam

-Plošnost je razbijena vizualnim linijskim segmentiranjem i prisutnošću melodijskog niza

– Ovi radovi govore o ritmu, mijeni

– Jer: Svijet nije nepromjenjiva i sigurna situacija

– Svijet je niz stalnih promjena u nama i oko nas

– Sjetimo se iluzije slapa

– Hoće li se promatrač obratiti dogmi ili će prihvatiti spoznaju o kvantima ostavljamo njemu

– A umjetnik nam uvjerljivo govori kako mikro i makro kozmos zapravo titraju na isti način

See also  Međunarodni skup umjetnika u Grožnjanu - II FECIT

– Tu je i dostignuće ovog projekta: sve sastavnice ove izložbe prenose titraj

– Problem je želimo li vidjeti nešto što prepoznajemo ili osjetiti i prepustiti se nečemu što slutimo.

 Eugen Borkovsky, III. 2015.

 

David Belas rođen 25. III. 1975. u Umagu. Osnovnu i srednju školu završava u  Poreču. Diplomira na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, temom “Pokazatelji poslovanja kazališta kao javne institucije”. Također diplomira na  The Moving Academy for Performing Arts, Amsterdam.  MAPA diplomu dobiva u Beogradu 2010. godine, specijalizacija na području izvedbenih umjetnosti. Od 1994 upoznajem se s radom u civilnom društvu te posebno se educiram na seminarima i radionicama, ostajem aktivan do dan danas te dijelom profesionaliziram svoj angažman na području neovisne umjetnosti. Educirao se o kazališnom radu i organizaciji na brojnim međunarodnim seminarima i radionicama. Osnivač je udruge “I” proizvodnja suvremenih umjetnosti (01-11). Udrugu za promociju, produkciju i edukaciju svih oblika suvremenih umjetnosti. Udruga je djelovala na području Hrvatske dakako prije svega u Istri. Osnivač, autor, organizator  Festivala „Sedam dana stvaranja“ 2004-,  te niz multimedijalnih projekata od kojih su posebice zapaženi: “Dimenzija zabave”(98-00), “GRIŠNJAK”(02-10), „Rekapitulacija“(03-05), „8DAN“(06-08), “dekontekst.,”(12) Svoju umjetničku praksu dijeli na izvedbenu i likovnu umjetnost te u svojim radovima teži ka njihovoj integraciji. Umjetnička praksa Davida Belasa ravnomjerno se djeli na likovnu-vizualnu umjetnost te izvedbenu-dramsku pa s pravom ga možemo nazvati izvornim multimediskim umjetnikom. U svom dosadašnjem radu autor više od 60 performansa, izlagao na 10 grupnih i nekoliko samostalnih izložba.

Saša Kosanović rođen je 1973. godine u Zagrebu. Fotografijom se profesionalno bavi od 1996. godine. Surađivao u nizu hrvatskih listova kao fotoreporter, rabeći forme reportažne i portretne fotografije (National Geographic, Geo magazin, Playboy, Kapital, Start nove generacije…). Redovni član sekcije za fotografiju ULUPUH-a. Nagrađivan više puta: 2014. Ex tempore Grisignana; 2011. EU-OSHA Focus on risk prevention; 2010. Hrvatska novinska fotografija 2009. Izlagao: 2013. „Pod čempresom“, Galerija događanja, Zagreb; 2010. „Aktualno 2+60“, biennalna, žirirana izložba, Sekcije za fotografiju ULUPUH-a, Zagreb; 2010. Hrvatska novinska fotografija 2009., Zagreb; 2006. Tajen, Booksa, Zagreb; 2006. Slike s Visa“, Roky’s, Zagreb. Živi i radi između Zagreba i Grožnjana

Edvard Kužina Matei rođen je 1954. godine u Šibeniku. Član je HDLU-a Zagreb, HZSU-a i HDS-a. Realizirao je 50 samostalnih izložbi i učestvovao u mnogobrojnim kolektivnim projektima. Napisao je nekoliko knjiga proze, poezije i eseja, snimio preko osam sati autorskih skladbi i šansona. Živi i  radi u Istri (Grožnjan).