Skip to content

Krk – Natječaj za sudjelovanje na izložbi Žena radnica

U sklopu manifestacije Prvomajski Inkubator 2015.

thumb natjecaj

Pozivaju se vizualni umjetnici, dizajneri i autori da se prijaveza sudjelovanje na žiriranoj grupnoj izložbi koja će se održati u sklopu festivala Prvomajski inkubatorod 1.do 8. svibnja 2015. u gradu Krku.

Prvomajski inkubator je već tradicionalni glazbeno-likovni događaj, a petu godinu za redom održava se u organizaciji Udruge Kreativni Krk. Jedan od ciljeva udruge poticanje je stvaralaštva i promocija mladihili neafirmiranihumjetnika, pa je i ove godine sastavni dio festivala prigodna tematska izložba.

Iza naziva ovogodišnje izložbe, krije se opširna tematika položaja žena na tržištu rada.Svijest o ovoj osjeljivoj temi već je dugo prisutna, no i dalje nailazimo na nejednakosti u vidu niže zaposlenosti i ekonomske aktivnosti žena. Samim činjenicama da su zarade žena i dalje u prosjeku puno niže od zarade muškaraca te da i dalje postoje za društvo tipično ženske djelatnosti, otvaramo razne varijante za likovno izražavanje na zadanu temu. Umjetnicima i dizajnerima daje se okvirkojeg postavlja naziv izložbeŽena radnicana koji su pozvani odgovoriti svojim autorskim radom.

Asocijacije na temu su razne, a sudionicima je ostavljeno na izbor kako će obraditi problematiku. Potičemo sudionike da kvalitetno istraže temu te da joj pristupe suvremeno.

Inspirirani najpopularnijim propagandnim sredstvima, na izložbu se mogu isključivo prijaviti radovi u formi plakata (B2 formata) ili kratkog filma (do 2 minute).

Odabrani radovi biti će izloženi na izložbi koja će se postaviti u renomiranoj galeriji Decumanus u gradu Krkute virtualno na web stranici Udruge Kreativni Krk.

Otvorenje će pratiti popratni glazbeni programkoji će se održati u blizini galerije.

Prijava mora sadržavati:
— plakat dimenzijaB2(uspravan, PDF datoteka, rezolucija za tisak)ili kratki film maksimalnog trajanja do 2 minute (.MOV ili .AVI datoteka, slati preko usluge WeTransfer) kojiodgovara na zadatak ovog natječaja
— naziv i kratki opis/koncept prijavljenog plakata/filma (do pola kartice teksta)
— životopis autora/grupe autora (do pola kartice teksta, email i broj telefona)
— link na web stranicu autora, profil na društvenoj mreži i sl.

See also  Tragovima židovske kulture

Prijave slati na email:
kreativnikrk@gmail.com

Prijave moraju stići zaključno s 16. travnjem 2015. do 23:59 sati!

Natječaj počinje 16. ožujka 2014. i otvoren je zaključno s 16.travnjem.

U odabiru radova sudjelovat će Lucija Štefančić (magistra restauriranja i konzerviranja umjetnina – slikar) kao predstavnica Udruge Kreativni Krk, Igor Gržetić (povjesničar umjetnosti i audio-vizualni umjetnik) i Mario Depicolzuane (dizajner).

Odabrani radovi bit će objavljeni do 23. travnja 2015.

Izložba će trajati od petka 1.svibnja do petka 8. svibnja 2015.