Novi pristup glazbenoj baštini / Muzeologija 51.

muzeologija 51-mediji

muzeologija 51-mediji

Iz tiska je nedavno izašao novi broj stručno znanstvene publikacije Muzeologija, tiskane u nakladi Muzejskog dokumentacijskog centra (MDC) iz Zagreba. Riječ je o 51. broju ove ugledne publikacije za znanost, kulturu i umjetnost, koja na 355 stranica, evidentira glazbenu građu u muzejskim i drugim baštinskim institucijama, analizira stanje muzejskih glazbenih zbirki u Hrvatskoj i predstavlja nove audiovizualne tehnologije koje donose nove mogućnosti reproduciranja i komuniciranja glazbene baštine.

Muzeologija 51. donosi 33 stručna i znanstvena rada, podijeljena u šest tematskih cjelina, koje problematiziraju teorijske i praktične aspekte pojma glazbene baštine i njezina očuvanja, interpretiranja i reproduciranja. Muzeologiju urednički potpisuje Višnja Zgaga, ravnateljica MDC-a, koja ujedno i aktualizira pitanja koja se već godinama provlače kroz muzeološku i muzikološku struku: Kako promovirati hrvatsku glazbenu baštinu na širem planu? Kako omogućiti publici da interaktivno doživi glazbu u svim njenim segmentima? Treba li Hrvatskoj muzej glazbe?

Među prilozima izdvajamo primjere i pozitivna iskustva europskih kolega, koji su zainteresirali publiku i probudili u njoj senzibilitet za glazbenu građu, kontekstualizirajući i nadopunjujući izloške novim tehnologijama – video zidovima, akustičnim stupovima i iPadovima. Nadalje, sadrži osvrte na probleme s kojima su se susreli pri restauraciji instrumenata, konkretne preporuke za sprečavanje zloupotrebe obnove glazbene građe kao i savjete za prezentaciju estetske komponente materijalne glazbene građe, odnosno akustičnih svojstava instrumenata.

Također, ovaj broj Muzeologije pruža uvid u hrvatsku glazbenu baštinu u muzejima – bilo da je riječ o glazbenim zbirkama ili pojedinačnim premetima, crkvenim zbirkama, privatnim kolekcijama ili knjižnicama, te donosi primjere iz aktualne muzeološke prakse, koja stalnim postavima , glazbenim manifestacijama i izložbenim projektima afirmira muzikologiju, a poseban dio posvećen je tradicijskim glazbenim instrumentima i utjecaju etno baštine na suvremenu muzikologiju.

Muzeologiju 51. možete kupiti u Muzejskom dokumentacijskom centru u Ilici 44 u Zagrebu ili naručiti direktno na mail financije@mdc.hr , po cijeni od 150 kn.