Kada „logika korisnosti” prevlada nad „logikom solidarnosti i besplatnosti”, društvo je dužno zaštititi ljudsko biće – rekao je papa Franjo primivši danas (5. ožujka) sudionike opće skupštine Papinske akademije za život, koji ovih dana razgovaraju o temi „Pomoć starijim osobama i palijativna skrb”

y3641824817041Ljudsko je biće uvijek dragocjeno, čak i ako je obilježeno starošću i bolešću – istaknuo je Sveti Otac, razmišljajući s nazočnima o suvremenom društvu. Logika korisnosti počinje nadvladavati logiku solidarnosti i besplatnosti čak i u obiteljima – primijetio je Papa te dodao da je svaka osoba, naprotiv, istinsko dobro za nju samu, kao i za druge, i Bog ju voli. Zbog toga, kada njezin život postane slab, i kada se približava završetak zemaljskoga života, osjećamo odgovornost da pomognemo toj osobi i budemo uz nju na najbolji mogući način – napomenuo je Papa.

Štoviše, – dodao je – Biblija govori o ozbiljnom ukoru za one koji zanemaruju ili zlostavljaju roditelje. Isti sud vrijedi i danas – napomenuo je Sveti Otac te spomenuo brojne primjere roditelja koji su, postavši stariji i manje korisni, marginalizirani sve do potpunoga napuštanja. Papa je Franjo stoga potaknuo sve da nježnoga srca krenu od Riječi Božje, sadržane u biblijskim zapovijedima, i ponajviše od one koja od nas traži da poštujemo roditelje, a u širem nas smislu podsjeća na poštovanje koje smo dužni svim starijim osobama.

Riječ ‘poštovati’ danas bi se mogla prevesti i kao dužnost krajnjega poštovanja i brige za one koji bi, zbog svojega tjelesnoga ili društvenoga stanja, mogli biti ostavljeni da umru, ili pak za koje bi se moglo učiniti sve da umru. Cjelokupna medicina stoga – prema Papinim riječima – ima posebnu ulogu u društvu, kao svjedok poštovanja koje valja iskazati staroj osobi, kao i svakom ljudskom biću. Jasnoća i djelotvornost ne mogu biti jedina mjerila koja vode djelovanje liječnikâ, ali to nisu ni pravila zdravstvenoga sustava, ni gospodarska dobit. Država ne može zarađivati u medicini. Naprotiv, nema važnije dužnosti nekog društva od zaštite ljudskoga bića – istaknuo je papa Franjo.

Govoreći potom o palijativnoj skrbi, Sveti je Otac istaknuo da je ona do sada bila dragocjena za onkološke bolesnike. Međutim, danas je mnogo različitih bolesti povezano sa starošću, koje obilježava kronično progresivno slabljenje, te se takve osobe mogu okoristiti tom vrstom pomoći. Starim je osobama prije svega potrebna skrb u obitelji, čiju ljubav ne mogu zamijeniti ni djelotvornije ustanove, ni stručniji zdravstveni djelatnici – napomenuo je Papa te dodao da palijativna skrb može biti korisna dopuna i potpora brizi pruženoj u obitelji.

U terminalnom razdoblju bolesti, palijativna skrb ima svrhu ublažiti patnju, jamčeći pacijentu odgovarajuće ljudsko praćenje. Riječ je o važnoj potpori ponajviše za starije osobe koje, zbog svoje dobi, primaju sve manje pozornosti od terapijske medicine, i često ostaju napušteni. A napuštenost je najteža „bolest” starije osobe, i najveća nepravda koja joj se može učiniti. Oni koji su nam pomogli rasti ne smiju biti napušteni u trenutku kada im je potrebna naša pomoć, naša ljubav i naša nježnost – istaknuo je Papa te završio riječima svetoga Ivana Pavla II: „Poštuj život, svaki ljudski život, brani ga, voli ga i služi mu! Samo ćeš na tom putu naći pravednost, razvitak, istinsku slobodu, mir i sreću”. radiovatican