Holidays   International Womens Day

Obilježavajući Međunarodni dan žena, i ove se godine sjećamo prvoga prosvjeda američkih žena 8. ožujka 1857. za veća radna i socijalna prava. Brojni pokreti od tada do danas promiču prava i ravnopravnost žena, koje su nažalost, unatoč tomu, u mnogim dijelovima svijeta još marginalizirane i neravnopravne

Hrvatska pripada zemljama u kojima su prava žena zakonski visoko zaštićena. Otvorene su nam brojne mogućnosti afirmacije i emancipacije, ali još je mnogo problema u ostvarivanju naših prava. Dapače, nerijetko smo kao žene izložene raznim oblicima nasilja i iskorištavanja. To pokazuje da nije dovoljno poboljšavati zakonsku regulativu – potrebno je na svim razinama odgoja i javne kulture trajno osnaživati svijest o dostojanstvu žene kao osobe. Tada ćemo, sukladno svojim željama i mogućnostima, u punoj mjeri moći ostvarivati sve svoje životne uloge i sva svoja ljudska prava.

Svim hrvatskim ženama od srca čestitam Međunarodni dan žena i želim obilje ljubavi njihovih bližnjih. foto zastavki

Leave a Reply