Vera Horvat Pintarić: Umijeće opisivanja

4494 big

4494 bigKnjiga “Umijeće opisivanja” donosi primjere pretežno iz slikarstva s namjerom da ukaže na temeljni poredak koji određuje likovni smisao djela. Na taj način stječe se uvid u ona svojstva djela koje ga određuju u stilskom pogledu, kao i u pogledu njegova mjesta i značenja u cjelini umjetnikova opusa. Knjiga ujedno vodi čitatelja prema odgovoru na pitanje čemu služi opisivanje, jer time se mogu vidjeti razlike u slikarskom i kiparskom postupku između pojedinih autora ili vremenskih razdoblja. Akademkinja Horvat Pintarić u knjizi je pojasnila da piše samo o djelima koje je uživo vidjela, jer “samo izravni uvod u djelo omogućuje opažajne doživljaje i proces uosjećavanja, što je nužno za razumijevanje umjetničkog djela”.

Vera Horvat Pintarić rođena je 1926. godine u Sisku. Diplomirala je povijest umjetnosti i klasičnu arheologiju na Odsjeku za Povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. od 1951. do 1999. radila je kao asistent, potom docent i redoviti profesor na istom Odsjeku od 1951 do 1999. Godine 1967. osnovala je Katedru za vizualne komunikacije i design. Godine 1957. osvojila je druga međunarodnu nagradu za likovnu kritiku (dnevne novine) na Biennaleu u Veneciji, 1959. obranila doktorsku disertaciju s naslovom “Skulptura Francesca Robbe”. Godine 1960/61. boravi u Parizu kao stipendist francuske vlade, na specijalizaciji iz moderne i suvremene umjetnosti. Godine 1963. bila je komesar jugoslavenske sekcije na Biennaleu mladih u Parizu, a 1971. je, u okviru emisije obrazovnog programa RTV Zagreb, inicirala urbano slikarstvo (J. Knifer: Osnovna škola u Vrapču, Boris Bućan: kuća u Savskoj, pločnik i kuća u Varšavskoj ulici u Zagrebu). Godine 1973. inicirala je Video art u Zagrebu (Boris Bućan, Sanja Iveković, Dalibor Martinis, Goran Trbuljak) u okviru priprema za međunarodnu manifestaciju Video Art, Trigon 73, Graz. Dobitnica je Nagrade Grada Zagreba 2002. za knjigu “Svjedok u slici” i 2004. nagrade za životno djelo. Akademkinja i doktor znanosti, danas je redovita profesorica u miru na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i od 2000. redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), Razred za likovnu umjetnost.