Firenza – Marinu Vukoviću uručena prestižna nagrada Botticelli za Davora Dadu Vukovića

marin Vuković 3

marin Vuković 3

Prestižna likovna nagrada za stilističku originalnost Botticelli za hrvatskog slikara Davora Vukovića

Davoru Vukoviću je 1. ožujka 2015. posthumno dodijeljena nagrada Botticelli za stilističku originalnost. Nagradu je dodijelio talijanski likovni kritičar Salvatore Russo a dodjela se održala u palači Guicciardini Bongianni u Firenzi. Nagradu je preuzeo Davorov sin Marin Vuković.

Uz Davora, dobitnik nagrade iz Hrvatske je i dubrovački slikar Stjepko Mamić. U nastavku možete pogledati fotografije s dodjele.

marin Vuković 2

marin Vuković 1