Marija Galić: DIJALOZI

marija galić

U galeriji likovnih umjetnosti „Slavko Kopač”, u četvrtak, 19. veljače, u 19 sati, otvara se izložba akademske slikarice Marije Galić pod nazivom “Dijalozi”. Izložba će bit postavljena do 13. 03. 2015.

marija galić

Umjetničko djelo uvijek je određeni vid dijaloga. Prenašanje je ideje umjetnika, razgovor s pojmom, stvarnošću, koje umjetnik uvjerljivošću osobne poetike razrađuje

Dakako dolazi do dilema, opiranja na samom kreativnom putu, bilo mjerom likovne agresivnosti ili prepuštanjem treptaju meditativnog. Marija Galić diže dijalog na motivsku razinu,premda što je pomalo paradoksalno, svoju stilistiku razvija u prostoru apstraktne umjetnosti.

No s druge strane to je i logično, jer u svom nepredmetnom slikarstvu asocijativnim formama dodiruje slutnju „literarnog”. Izražava se u omanjim zaokruženim ciklusima, s poveznom niti u slijedu slika, te utišanom razgovornošću preko međusobno upućenih segmenta. Svojevrsnim poliptihom potencira sadržajni sloj slike. Ali i svako pojedino djelo potpuno je osmišljeno, samodostatno je i definirano, kao što je i moguća sastavnica kompleksnijeg ostvarenja. Marija Galić scenarijem prožetim esencijalnim pitanjima, i likovnim jezikom razmatranih formi iskustvenih situacija, oblikuje djela nesumnjive zrelosti.

Apstraktni izričaj njen je slikarski svijet u kojem izbjegava bilo kakovu sretnu formulu ponavljanja. Bjelina platna je izazov, traženje i nalaženje istine u rasponu njene stilistike. Mogli bi je označiti lirskom apstrakcijom, uprizorenjima odnjegovane površine, kromatski usaglašenih silnica, s rukopisnošću razložnih mijena proisteklih iz identične umjetničke osjetljivosti.

Marija Galić kreće se u dionicama svoga opusa od primjera slikarske tankoćutnosti u transparentnosti oblika do zasićenosti slikarskog polja, od fluidnosti prostora do naglašenijih srazova u dinamici slike. No nikako se ne radi o jednosmjernoj ulici premda Marija Galić u pojedinim ciklusima sklad postiže na putu stupnjevane složenosti. Usko povezuje likovno i emotivno, senzibilitet za formu i raspoloženje utkano u poetiku izraza, u bogatstvo, različitosti.

Slikarsko polje s jednomjernošću gradivnih traveja ili snagom akcenta svojom tonskom, odnosno kolorističkom zvučnošću, te upisanom ugođajnošću neprekidno pulsira. Na simboličnoj razini znak je vitaliteta prirode, ali i sugerira i intrigantnost ljudskih odnosa. Doživljajem autonomnosti likovnih elemenata, bez datosti izvanjske činjeničnosti, Marija Galić prelazi granice same likovnosti, produbljujući je do značenjskog, psihološkog. U potrebi za dijalogom. I ljepotom sabranom u njegovanim oblicima, nesputanom mrljolikom potezu, čvrstoći linija i oprostorenju bojom drugog plana slike.

Djela lirskog predznaka dobivaju i notu dramatskog, s likovnom pokrenutošću koja Mariju Galić približava apstraktnom ekspresionizmu. Energiji koja korespondira s misaonošću, vidljivoj u kultiviranosti slike, i nužnosti potrebe Marije Galić za ispovjednošću, ljudskom i umjetničkom. I nekoj otvorenosti snu, stanjima osvojene slobode izraza. Spominjanje varijanti apstrakcije orijentiri su stilskog koordinatnog sistema na kojima se Marija Galić prepušta svojim inačicama stila.

Imaginirajući forme metaforične adrese, one s oblikovnom gipkošću, ili one omekšane do bestjelesnosti. Ili pak one bridne sažetosti shvaćenih karikama u amplitudama kompozicije. Frekvencijama slikarskih čestica Marija Galić proširuje kolorističke mostove i rebusnu ritmičnost prizora, promovirajući slikom otiske i utiske vremena. I onaj duboki intimitet koji stvaranjem biva izbačen u okružje stvarnosti, te izbrušen slikarskim postupkom do zadiranja ispod same epiderme vlastitosti.

Ponuda je to i iskrenog dijaloga. Razgovora fokusiranog u godovima same slike. Gdje nema praznog hoda, s postojanom jekom sugovornika. A u životu boje takovih slika Marije Galić krhotine su stjenovite forme, krivulje imaju plodnost florealnog, a pjege ostavština su blistavosti.

Stanko Špoljarić

Marija Galić, rođena je 1962 godine u Bosanskom Brodu. Diplomirala je slikarstvo u Ljubljani u klasi profesora Mladena Jernejca. Živi i djeluje u Zagrebu u status slobodne umjetnice. Dobitnica je dekanskog priznanja. Sudjelovala je na više likovnih kolonija u Hrvatskoj, Sloveniji te BiH, te projektima Artist of globe, “Voda, izvor života” i “Tesla”. Do sada je priredila šest samostalnih izložbi te sudjelovala na mnogim skupnim izložbama.