Šuica traži pomoć od Komisije zbog divljanja švicarskog franka

suica

suica

Nekontrolirani rast tečaja švicarskog franka bacio je u očaj desetke tisuća građana koji kredit imaju u toj valuti diljem Hrvatske, ali i Europske unije. Stoga je voditeljica hrvatske EPP delegacije u Europskom parlamentu Dubravka Šuica zatražila pomoć Europske komisije s obzirom da je kreditno ropstvo preblaga riječ za ono što proživljavaju građani s kreditima u “švicarcima”.

“U trenutku kada tečaj švicarskog franka “divlja” vrijeme je da i banke preuzmu odgovornost na sebe s obzirom na pravne stavove kako je dio koji se odnosi na valutnu klauzulu ništetan jer potrošači nisu bili dovoljno informirani o mogućim rizicima te im je kredit u “švicarcima” predstavljen kao idealan „proizvod”, smatra zastupnica Šuica.

Šuica je upoznala Komisiju s presudom Visokog trgovačkog suda koji je donio pravomoćnu sudsku presudu koja je u dijelu, koji se odnosi na promjenjive kamatne stope, ugovornu odredbu iz ugovora o kreditu proglasila ništetnom, a s obzirom da je rast kamatnih stopa jednostranim odlukama banaka bio netransparentan, takvo se poslovanje negativno odrazilo najviše na dužnike u švicarskim francima.

“Građani su očajni i nemaju vremena za čekanje, a iako su Vlada i Sabor poduzeli određene mjere, one su kratkoročnog karaktera zato sam tražila od Europske komisije da reagira po hitnom postupku s ciljem uvođenja mehanizma kojim bi se fiksirao tečaj švicarskog franka na duži rok s obzirom da je taj problem zahvatio više članica EU, kao i Hrvatsku,” zaključila je Šuica.
U dopisu Komisiji, zastupnica Šuica je istaknula kako je od 1. siječnja 2014. na snazi Zakon o potrošačkom kreditiranju, u kojemu stoji da su banke dužne sklopiti aneks ugovora sa svakim korisnikom u kojem će biti reguliran način određivanja kamatne stope, no taj Zakon niti jedna banka nije ispoštovala. dv