Skip to content

Rješenje za švicarce treba biti konverzija kredita u eure, i to na teret banaka

Alicia Dawn 1“Kako su banke većinu svoje pasive osigurale kroz EUR-CHF swapove, a ne kroz zaduživanje i prodaju švicarskih franaka, tako većina tereta te konverzije treba pasti na njihova pleća. Banke time gube, no gube prvenstveno ekstra profit ostvaren na tečaju špekulativno plasiranih kredita. Dakle, rješenje postoji. I to takvo rješenje koje ne uključuje kolaps deviznih pričuva države i cijele financijske strukture države, ili potpuno ignoriranje guljenja dužnika po principu “sami su si krivi”. No da bi se problem riješio potrebna je politička snaga, hrabrost i mudrost”, piše Aleksandar Hatzivelkos za Index.

See also  Država osniva novu naftnu tvrtku