Skip to content

HAZU: sa 118 svezaka jedna od najaktivnijih godina u povijesti

hazu 6

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti predstavila je u utorak 27. siječnja na konferenciji za novinare publikacije koje je izdala prošle godine, kao i publikacije koje su izdali drugi nakladnici zahvaljujući potpori Zaklade HAZU

Akademija je u 2014. objavila ukupno 118 svezaka raznih publikacija od čega 26 knjiga, 22 zbornika radova (1 zbornik je objavljen kao digitalno izdanje na CD-ROM-u), 41 svezak časopisa, 17 kataloga izložbi, 3 knjige sažetaka, 1 svezak rječnika, 5 partitura i 3 spomenice preminulim akademicima, a pod pokroviteljstvom Akademije objavljeno je 12 publikacija (5 izdanja na CD-ROM-u). Potporom Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti objavljene su 64 publikacije.

hazu 5

Akademik Zvonko Kusić, predsjednik HAZU, osvrnuo se na rad Akademije u 2014., kazavši da je to bila jedna od najaktivnijih godina u njenoj povijesti. Tijekom 2014. u HAZU je održano ukupno 350 događanja, od toga 108 znanstvenih skupova, kongresa, simpozija i okruglih stolova posvećenih aktualnim društvenim problemima na kojima su doneseni zaključci utemeljeni na znanstvenim, stručnim i etičkim načelima. Podsjetio je da je lani Zaklada HAZU obilježila svoju 20. godišnjicu, a jednako toliko dodjeljuju se i nagrade HAZU uglednim znanstvenicima i umjetnicima. U Akademiju je lani izabrano 11 novih redovitih članova, 7 dopisnih i 16 članova suradnika, s radom je počelo Povjerenstvo za promicanje znanosti od nacionalnog interesa, a akademik Kusić podsjetio je i na donošenje Strategije znanosti i obrazovanja u čijoj izradi su sudjelovali i akademici i koja je nastala na temelju Smjernica koje je definirala upravo Akademija.

hazu 1

O nakladničkoj djelatnosti Akademije detaljnije je govorio njen glavni tajnik akademik Pavao Rudan koji je istaknuo da HAZU svoju nakladničku djelatnost financira iz vlastitih izvora, kao i iz državnog i lokalnih proračuna te putem natječaja koje raspisuju državna i lokalna tijela i tvrtke. „Lani su ukupno objavljena 182 naslova, što znači tjedno njih četiri do pet. Ukupno je u nakladničku djelatnost lani utrošeno 1,7 milijuna kuna, od čega iz državnog proračuna 89.000 kuna”, kazao je akademik Rudan. Među Akademijinim nakladničkim projektima posebno je istaknuo Glasnik HAZU, prvo Akademijino glasilo namijenjeno široj javnosti koje je objavljeno i u tiskanom i elektroničkom obliku. Akademik Rudan je kazao da će Akademija nastojati da njena nakladnička djelatnost ne bude smanjena, iako joj se svake godine smanjuju proračunska sredstva.

See also  In memoriam Nenad Miler

hazu 2

O nakladničkoj djelatnosti pojedinih Akademijinih razreda govorili su njihovi tajnici, odnosno predstavnici. Akademik Franjo Šanjek, tajnik Razreda za društvene znanosti istaknuo je zbornike s okruglih stolova posvećenih pravnim temama i knjige s povijesnom tematikom. Akademik Andrej Dujella, tajnik Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti, naglasio je važnost knjige Hrvatska kemija u 20. stoljeću, dok je akademik Vlatko Silobrčić iz Razreda za prirodne znanosti istaknuo antropološki časopis Collegium anthropologicum te knjige koje su objavili zavodi u Križevcima i Vinkovcima. Akademik Marko Pećina, tajnik Razreda za medicinske znanosti, kazao je da su djela objavljena unutar tog razreda posvećena povijesti, sadašnjosti, ali i budućnosti medicine, dok je akademik August Kovačec, tajnik Razreda za filološke znanosti, upozorio na važnost časopisa Filologija i Folia onomastica Croatica te na značajna djela koja je objavio Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Varaždinu. Akademkinja Dubravka Oraić Tolić iz Razreda za književnost istaknula je četiri sveska časopisa Forum te izdanja Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Požegi. Članica suradnica prof. dr. sc. Vjera Katalinić predstavila je izdavačku djelatnost Razreda za glazbenu umjetnost i muzikologiju u sklopu kojeg je uz ostalo izdano pet partitura, a akademik Stjepan Jecić, tajnik Razreda za tehničke znanosti, istaknuo Bilten Razreda i časopis Nafta te izdanja Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku. Potpredsjednik HAZU, akademik Velimir Neidhardt, istaknuo je bogatu izdavačku djelatnost Razreda za likovne umjetnosti koja se ostvaruje i putem Akademijinih muzejsko-galerijskih jedinica, a kao predsjednik Upravnog odbora Zaklade HAZU govorio je i o publikacijama čije izdavanje je Zaklada novčano pomogla.

Nives Gajdobranski, foto:

hazu 4

hazu 3

hazu 7

hazu 8

hazu 9