U javnom sektoru bolje plaće, iako se niti od njih ne može živjeti nego u privatnom sektoru

olovka novine

Ekonomski institut Zagreb objavio je izvješće o istraživanju “Analiza plaća u javnom i privatnom sektoru”, koje pokazuje da su zaposleni u javnom sektoru i državnim poduzećima znatno bolje plaćeni u odnosu na radnike u privatnom sektoru iako plaće u javnom sektoru nisu dostatne za dostojan život

Istraživanje koje je naručilo Ministarstvo financija temelji se na podacima iz Ankete o radnoj snazi za 2004., 2008. i 2012. godinu. Istraživanje pokazuje da je udio zaposlenika u privatnom sektoru u prosjeku iznosio oko 55 posto, dok je udio zaposlenika u javnom sektoru bio na razini od 23 posto, a udio zaposlenika u poduzećima u državnom vlasništvu nešto ispod 22 posto.

Neprilagođeni jaz u plaćama, koji ne uzima u obzir različite karakteristike zaposlenika i radnih mjesta između sektora, pokazuje kako je prosječna neto plaća po satu rada u javnom sektoru bila za oko 25 posto veća nego u privatnom sektoru.

U slučaju poduzeća u državnom vlasništvu prosječna plaća bila je između 17 i 21 posto veća nego u privatnom sektoru, ovisno o promatranoj godini. Nejednakost u raspodjeli plaća u privatnom sektoru veća je nego u dva sektora s dominantnim državnim vlasništvom. Također, istraživanje pokazuje da u privatnom sektoru postoji premija na visoko obrazovanje u odnosu na javni sektor, dok je u slučaju poduzeća u državnom vlasništvu prisutna viša razina prosječnih plaća u odnosu na privatni sektor na svim stupnjevima obrazovanja.

Prilagođeni jaz plaća, koji uzima u obzir obrazovnu strukturu, iskustvo i druge karakteristike zaposlenika, pokazuje kako je premija na plaće za rad u javnom sektoru u odnosu na privatni sektor, iznosila oko 10 posto u 2004. godini, da bi do 2008. godine ta premija pala na oko 6 posto te se dodatno smanjila na 5 posto do 2012. godine.

Premija na plaće koju imaju zaposleni u poduzećima u državnom vlasništvu u odnosu na privatni sektor bila je 2004. približno ista kao i u javnom sektoru, oko 10 posto, ali se sporije smanjivala, tako da je 2012. ostala na razini od oko 7 posto. PoslovniPlus