Tonči Matulić: Tužaljke kamenja hrvatske pustinje

Pomirenje i duhovna obnova u svjetlu proročke i kritičke raščlambe stanja duha i svijesti suvremenoga hrvatskoga društva

matulic tuzaljke kamenja hrvatske pustinje

Nakon što je 2009. godine Matulićeva knjiga Metamorfoze kulture nagrađena prestižnom nagradom Hrvatska knjiga godine, autor se upustio u avanturu teološke prosudbe hrvatske sadašnjosti te je tako nastala ova knjiga naslova “Tužaljke kamenja hrvatske pustinje”.

Osim opširna uvoda i kraćeg zaključka te dodatnih kazala, knjiga se sastoji od ukupno četrnaest poglavlja raspoređenih u četiri dijela u kojima autor tematizira aktualna društvena, politička, gospodarska te crkvena događanja i previranja. Svrha knjige, istaknuo je Matulić u uvodu, jest služenje čovjeku, ponajprije kršćanskoj duši – kršćaninu koji stoji pred mnogim složenim izazovima u suvremenom društvu. Ukazujući na prijepore oko uloge i mjesta kršćanina i Crkve u hrvatskom društvu Matulić poziva na kršćansku odgovornost za izgradnju bolje političke zajednice i društva, naznačujući put kojim treba ići.

Povod za nastanak knjige jest fenomen trećeg hrvatskog predsjednika, izabranog na posljednjim predsjedničkim izborima. No knjiga se ne bavi njime osobno, premda njegovu osobu nije uvijek jednostavno odvojiti od fenomena kojima se knjiga bavi: prvo, treći hrvatski predsjednik uvjerljivo je pobijedio protukandidata koji nije skrivao svoje katoličko opredjeljenje i drugo, njegovo izjašnjavanje za nevjernika tj. agnostika koje je pred same izbore u dijelu vjerničke javnosti izazvalo određenu paniku i nerazborite reakcije.

Motiv za nastanak knjige jest stanje duha i svijesti suvremenoga hrvatskoga društva pri čemu se neizbježno misli na stanje duha i svijesti naše kršćanske duše koja je metafora za kršćanski život ili život kršćanina u konkretnim povijesno-društvenim okolnostima. Budući da hrvatska politička zajednica i društvo prolaze kroz duboku duhovnu krizu autor ponajprije pokušava zaviriti u kršćansku dušu i proniknuti uzroke njezine trenutne obamrlosti i tjeskobe. Hrvatsko je društvo kršćansko tj. katoličko društvo te je posljedično duboka duhovna kriza hrvatskog društva istodobno i duboka duhovna kriza kršćanske duše. Prepoznavanje pravih uzroka krize ne treba očekivati od ekonomskih i financijskih stručnjaka već se prave uzroke krize može otkriti samo metodom koja je vlastita duhovnom istraživanju. Dijagnosticiranje stanja duha i svijesti neizostavno uključuje u sebi dijagnosticiranje stanja duha svijesti naše Crkve, budući da kršćaninova duša nije tek puka metafora, nego živa teološka stvarnost.

Recenzent Ivan Bodrožić istaknuo je kako je u knjizi “veoma izražena ekleziološka nota i produbljenje shvaćanja crkve. Autor je sklon vrlo kritičkom preispitivanju stava vjernika i Crkve prema drugima, a ne drugih prema Crkvi. Crkva, ako želi biti prava Crkva – zajednica Kristovih vjernika, mora ići putem obraćenja, pomirenja, čišćenja pamćenja i biti iznad revanšizma i uzvraćanja istom mjerom, pa i onda kad su joj povijesno nanesene nepravde.”

IZ RECENZIJA

Matulićeva knjiga, nadahnuta proročkom oduševljenošću istinom i napisana radi pročišćavanja hrvatske katoličke duše od svega negativnoga što je opterećuje, predstavlja teološku novinu ne samo na našim prostorima nego i šire. Ona nije pisana sa znanstvenim odmakom, niti s brojnim informacijama koje se inače posvuda mogu naći, niti s gledanjem tuđega zla i upiranja prstom na tuđe promašaje, nego s angažiranom vjerom vjernika koji upravo zato što je vjernik ima hrabrosti, snage i interesa upozoriti na sve ono što opterećuje stanje svijesti i duha hrvatskoga društva. (Božo Lujić)

Bitnu poruku ove knjige mogli bismo izraziti ovim riječima: Crkva je pozvana kroz cjeloviti odgoj i pastoralno djelovanje izgrađivati “unutrašnjeg čovjeka” koji će dati snažan zamah razvoju građanske i političke kulture. Iako naslov knjige asocira tjeskobu i beznađe, ona je ponajprije teološka budnica koja svoje izvorište i ishodiše crpi u biblijskom iskustvu i proročkoj snazi Božje riječi pozivajući na obnovu unutrašnjeg čovjeka. (Blaženka Valentina Mandarić)

Kao izvorna i sustavna teološka analiza osnovnih vrijednosno-normativnih, moralnih i duhovnih prijepora i problema suvremenoga hrvatskog društva ova knjiga predstavlja važan doprinos u izgradnji pretpostavki za njihovo rješavanje. Autor genijalno i hrabro brani i razvija poziciju teologije u hrvatskoj društvenoj, znanstvenoj, ali i crkvenoj javnosti, te izgrađuje vlastiti vjernički gorljiv i teološki znanstveno utemeljen pristup problemima koji opterećuju suvremeno hrvatsko društvo. (Krunoslav Nikodem)

U knjizi je veoma izražena ekleziološka nota i produbljenje shvaćanja Crkve. Na površinu izlazi autorovo poimanje Crkve kao naroda Božjega i zajednice vjernika otkupljene Kristovom krvlju i otkupljene u njegovo ime. Sklon je vrlo kritičkom preispitivanju stava vjernika i Crkve prema drugima, a ne drugih prema Crkvi. Crkva, ako želi biti prava Crkva – zajednica Kristovih vjernika, mora ići putem obraćenja, pomirenja, čišćenja pamćenja i biti iznad revanšizma i uzvraćanja istom mjerom, pa i onda kad su joj povijesno nanesene nepravde. (Ivan Bodrožić)

O AUTORU

Tonči Matulić je rođen 1966. u Postirima na otoku Braču. Osnovnu školu je završio u Postirima, a srednju u Supetru i Splitu. Maturirao je 1985. u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu. Nakon odsluženja vojnoga roka 1985/86. kao svećenički kandidat Hvarske biskupije studirao je teologiju na Teologiji u Splitu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu.

Za svećenika Hvarske biskupije zaređen je 1992. U dva je navrata služio kao kapelan i župnik u Hvaru i Milni na otoku Hvaru (1992/93) te u Starome gradu i Selcima na otoku Hvaru (1998/99). Poslijediplomski studij iz moralne teologije završio je na Visokom institutu za moralnu teologiju “Academia Alphonsiana” Papinskoga lateranskog sveučilišta u Rimu na kojemu je 1985. magistrirao, a 1998. doktorirao. U istom se razdoblju dodatno usavršavao na polju bioetike na Katoličkome sveučilištu “Sacro Cuore” u Rimu te na “Joseph and Rose Kennedy Institute of Ethics” Sveučilišta Georgetown u Washingtonu, D.C.

Od ljetnoga semestra ak. god. 1998/99. predaje kolegije iz moralne teologije i socijalnoga nauka Crkve na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.