Ivan Merz: Sabrana djela – Svezak V.

Načela političkoga djelovanja katolika – Ljudsko tijelo i tjelesni odgoj – Lessing i Francuzi

Sabrana dijela svezak V

Peti svezak Sabranih djela bl. Ivana Merza – “Načela političkoga djelovanja katolika” – “Ljudsko tijelo i tjelesni odgoj u svjetlu Katoličke Crkve” – “Lessing i Francuzi”, uredio je postulator o. Božidar Nagy, SI.

Na 460 stranica, podijeljena u tri dijela, knjiga donosi tri Merzova dosad neobjavljena rada, koja su bila čuvana u njegovoj rukopisnoj ostavštini. Prva dva odnose se na društvene teme povezane s kršćanskom vjerom i Katoličkom Crkvom, gdje je Merz bio aktivno angažiran, a treći dio odnosi se na njegovu struku – književnost.

Prvi dio donosi Načela političkoga djelovanja katolika, originalno djelo na hrvatskom jeziku, koje je Merz napisao kako bi unio u hrvatsku katoličku javnost jasne pojmove o vjeri i politici. U tu svrhu prikupio je i na hrvatski preveo izvatke iz raznih papinskih i ostalih crkvenih dokumenata te izjave biskupa i katoličkih teologa o aktivnu sudjelovanju vjernika katolika u političkom životu. Koristio je u tu svrhu čak sto dvadeset autora i njihovih dokumenata, koji se nalaze u bibliografiji na kraju knjige.

U nastavku slijedi Merzova, također jedinstvena studija takve vrste, pod naslovom Ljudsko tijelo i tjelesni odgoj u svjetlu Katoličke Crkve. Radi se o teologiji ljudskog tijela i tjelesnog odgoja, što je Merz primijenio na Orlovsku organizaciju, kojoj je bio na čelu kao njezin idejni vođa. To je djelo Merz zamislio kao duhovno-tjelovježbeni priručnik za članstvo Orlovske organizacije, budući da je tjelovježba bila sastavan dio programa rada te organizacije. Protiv športskog materijalizma i kulta tjelesnosti, Merz tim svojim djelom unosi jasna katolička načela.

Zadnji dio čini Merzov rad Lessing i Francuzi. Riječ je o njegovu habilitacijskom radu s područja njemačke književnosti, napisanu za polaganje profesorskog ispita, nakon kojega je dobio dopuštenje i svjedodžbu da može biti profesor francuskoga i njemačkoga jezika u srednjim školama tadašnje države. Taj rad pokazuje njegovu veliku stručnost, a što pokazuje i ocjena “izvrstan”, kojom je rad ocijenjen.

Kao i prošla četiri sveska, i peti svezak njegovih sabranih djela donosi važne i izvanredno vrijedne radove, koji nam svjedoče o njegovoj širokoj erudiciji i intelektualnoj nadarenosti, koju je usmjerio i upotrijebio za osvjetljavanje problematike koja je tad bila veoma aktualna među hrvatskim katolicima, a kojoj je Merz tim svojim djelima pokazivao rješenja.

Čitajući prve dvije njegove studije i listajući bibliografiju koju je upotrijebio, iznenađuje kolika je djela s područja crkvenoga učiteljstva i teološke literature Merz prostudirao i potom njihove izvatke prevodio za hrvatsko čitateljstvo. Radi se u pravom smislu o jednom pionirskom radu na profesionalnoj razini.

Premda su djela pisana prije devedeset godina, svojom tematikom, ali i svojim odgovorima koji su utemeljeni na učenju Katoličke Crkve, još uvijek su aktualna; i danas se postavljaju ista pitanja koja traže kršćanske odgovore i koje možemo pronaći i u ovim Merzovim djelima.

Iz predgovora postulatora Božidara Nagya, S