Tri izložbe Narodnog muzeja Zadar

2014 brkan-1

Svečano otvaranje izložbi održat će se u srijedu, 17. prosinca 2014. u 19 sati u 1. dvorani Galerije umjetnina, Medulićeva 2, I kat.

Izložba: „Leptiri – baršunasti let”
Organizator: Prirodoslovni odjel NMZ
Mjesto: izložbeni prostor Prirodoslovnog odjela NMZ, Medulićeva 2, I. kat, lijevo
Vrijeme održavanja: od 17. prosinca 2014. do daljnjeg
Posjete: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak od 9 do 13; srijeda od 12 do 17; svaka prva subota u mjesecu od 9 do 13.
Ulaznica: odrasli 20 kn; učenici, studenti 10 kn; djeca od 4 – 7 godina, umirovljenici i invalidi 5 kn; djeca do 4 godina besplatno.

U Prirodoslovnom odjelu Narodnog muzeja Zadar, Medulićeva 2, od srijede, 17. 12. 2014. možete razgledati izložbu „Leptiri – baršunasti let”. Na izložbi, koja govori o danjim leptirima, ukratko je prikazana njihova morfologija, biologija, ugroženost i biodiverzitet. Najveća pažnja posvećena je raznolikosti leptira četiri biogeografske regije. Leptiri su prikazani putem prepariranog materijala i fotografije.

Leptiri – sasvim sigurno ne postoji nitko tko za njih ne zna. A većini ljudi sama ova riječ izmami smiješak i ugodne uspomene na nešto: djetinjstvo, proljeće, livade, zelenilo, prirodu, mašnicu u obliku leptira u kosi prve ljubavi… Leptiri su kroz povijest bili inspiracija mnogim umjetnicima od slikara, pjesnika, glazbenika do modernih dizajnera odjeće. Motiv leptira možemo pronaći na gotovo svim oblicima uporabnih predmeta od fasada zgrada, njihovih obrisa na karoserijama automobila, naslikanih na prozorima, zidovima, odjeći. Nosimo ih na cipelama, torbama, kopčama za kosu. Pijemo iz šalica i jedemo iz tanjura s njihovim likom. Metamorfoza i kukuljenje, dijelovi ciklusa života leptira, upotrebljavaju se u svakodnevnom govoru, ali i u učenim raspravama.

Ali što su leptiri, kakvih sve ima i gdje žive? Zašto ih u poslijednje vrijeme viđamo sve manje? Pitanja su koja si postavljaju samo rijetki. Leptiri pripadaju redu kukaca koji se zove Lepidoptera, a obuhvaća danje i noćne leptire. Iako su mnoge značajke ovim dvijema skupinama leptira zajedničke, po mnogo čemu se i razlikuju. Ovom izložbom obrađujemo samo manju od ovih dviju grupa, a to su danji leptiri. Danji leptiri su vrlo osjetljivi organizmi. Njihov životni ciklus je vrlo složen. Započinje jajetom koje se razvija u gusjenicu koja je vrlo osjetljiv stadij jer je slabo pokretna i često restriktivna u izboru biljke kojom se hrani. Nakon što dosegne određenu veličinu gusjenica se zakukulji i u kukuljici se odvija metamorfoza kojom se ovaj neugledan kukac pretvara u čudesno biće. Ovaj završni stadij traje relativno kratko – kod nekih vrsta svega nekoliko dana, koliko je potrebno za pronaći spolnog partnera i odložiti jajašca. Upravo u tom posljednjem, završnom činu života mi ih vidimo. No leptiri su baš zbog ovakvog načina života postali globalno ugrožena skupina životinja. Na njih najviše utječu promjene u staništu kao što su nestanak biljki hraniteljica, promjena klime te posebno upotreba pesticida. Radi toga su na međunarodnom nivou pokrenute brojne akcije za zaštitu leptira koje uključuju male zahvate u prirodi kao što je ostavljanje rubova uz polja, ceste i livade koja su prekrivena prirodnom vegetacijom, a među najznačajnijima je podizanje svijesti ljudi o tome kako su leptiri indikatori zdravog okoliša – u kojemo svi želimo živjeti.

Cilj ove izložbe nije bio odgovoriti na sva pitanja o leptirima, niti objasniti njihovu biologiju i ekologiju, već podsjetiti posjetitelje kako oni postoje, ukazati im na njihovu veliku raznolikost na svjetskoj razini i možda potaknuti nekog na samostalno istraživanje ove iznimne grupe kukaca.
Izložba je ostvarena sredstvima Ministarstva kulture RH i Zadarske županije.

Voditeljica Prirodoslovnog odjela NMZ
Viša kustosica
Dr.sc. Snježana Vujčić-Karlo

Izložba: Ante Brkan – U Varošu
Organizator: Galerija umjetnina NMZ
Mjesto: izložbeni prostor Galerije umjetnina NMZ, Medulićeva 2, I. kat, desno, 1. i 2. dvorana
Vrijeme održavanja: od 17. prosinca 2014. do 31. siječnja 2015.
Posjete: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak od 9 do 13; srijeda od 12 do 17; svaka prva subota u mjesecu od 9 do 13.
Ulaznica: odrasli 20 kn; učenici, studenti 10 kn; djeca od 4 – 7 godina, umirovljenici i invalidi 5 kn; djeca do 4 godina besplatno.

Nakon dviju izložbi koje su iz bogatog arhiva negativa majstora fotografije Ante Brkana u posjedu Galerije umjetnina NMZ priređene 2003. (Ante Brkan – 40 portreta) i 2009. (Ante Brkan – Na tržnici), izložba koja se otvara 17. prosinca 2014. g. tematizira još jednu cjelinu, temu zadarskog Varoša (U Varošu). Desetgodišnjica smrti autora obilježava se tako izborom fotografija u gotovo četrdesetogodišnjem rasponu. Prvi negativi nastali su početkom pedesetih godina i prate stvarnost grada koji se pridiže iz pepela rata dok su posljednji nastali početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća. Izložba je ostvarena sredstvima Ministarstva kulture RH i Grada Zadra.

Kustosica
Nevena Štokić

Izložba: Povratak u prošlost – Narodni muzej od osnivanja do 1945.
Organizator: Dokumentacijska služba NMZ
Mjesto: izložbeni prostor Galerije umjetnina NMZ, Medulićeva 2, I. kat, desno, 3., 4. i 5. dvorana
Vrijeme održavanja: od 17. prosinca 2014. do 31. siječnja 2015.
Posjete: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak od 9 do 13; srijeda od 12 do 17; svaka prva subota u mjesecu od 9 do 13.
Ulaznica: odrasli 20 kn; učenici, studenti 10 kn; djeca od 4 – 7 godina, umirovljenici i invalidi 5 kn; djeca do 4 godina besplatno.

30. studenog 2014. obilježena je 182. godišnjica osnutka Narodnog muzeja – Museo nazionale, po starosti drugog muzeja u Hrvatskoj. Iz okrilja tog muzeja nastali su današnji Arheološki i Narodni muzej Zadar te se taj datum smatra početkom organiziranog muzejskog djelovanja u Zadru i ove ga dvije institucije obilježavaju kao svoj rođendan. Izložbom POVRATAK U PROŠLOST – Narodni muzej od osnivanja do 1945. u organizaciji Dokumentacijske službe NMZ, postavljenom u 3., 4. i 5. dvorani Galerije umjetnina prikazuje se povijesni hod od osnivanja Museo nazionale 1832. godine te razvoj dvaju izravnih sljednika tog prvotnog muzeja – Muzeja Sv. Donata i Gradskog prirodospisnog muzeja do konca Drugog svjetskog rata. Počeci i razvoj muzejske djelatnosti u Zadru prikazani su u tri tematske cjeline na 20 panoa s tekstovima, fotografijama, reproduciranim arhivskim spisima i izborom iz periodike tog vremena. Tema je prezentirana i preostalom sačuvanom muzejskom građom iz prirodoslovlja, replikama arheoloških predmeta te izborom knjižne građe vezane uz dotične muzeje. Izloženi materijal svjedoči o osnivačima, prvim zbirkama, donatorima, stručnim djelatnicima, prostorima za rad te povijesnim i društvenim okolnostima u kojima su se razvijale zadarske muzejske institucije potekle iz istog izvorišta. Prikazana građa potječe iz Državnog arhiva Zadar, Znanstvene knjižnice Zadar, Arheološkog muzeja Zadar, Muzeja antičkog stakla, Narodnog muzeja Zadar, a manji dio iz Konzervatorskog odjela i iz privatnih zbirki kojima zahvaljujemo na posudbi. Izložba je ostvarena sredstvima Ministarstva kulture RH i Zadarske županije.

Viša dokumentaristica
Natali Čop