Natječaj za prijem novih članova u ULUPUH

ulupuh
ulupuh
 
ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti
Stupanjem u ULUPUH stječe se:
–       pravo na porezne olakšice u skladu sa Zakonom;
–       pravo na besplatnu ocjenu rada prilikom kandidiranja za članstvo u HZSU (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika);
–       pravo na sudjelovanje na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi
Pored toga stječu se prava i obaveze spram udruge, kako su opisani u Statutu ULUPUH-a:
–         biti informirani o svim događanjima, natječajima, izložbama, radionicama i sl. u         
          Hrvatskoj i inozemstvu vezanima uz područje primijenjenih umjetnosti;
–         redovito plaćati godišnju članarinu (250,oo kn);
–         redovito obavještavati ULUPUH o svom profesionalnom i umjetničkom djelovanju;
–         ravnopravno sudjelovati u svim internim natječajima;
–         posjedovati člansku iskaznicu ULUPUH-a ili udruženja u koja je učlanjen ULUPUH;
–         aktivno sudjelovati u ostvarivanju programa i ciljeva ULUPUH-a;
–         sudjelovati u radu sekcija;
–         predlagati, birati i biti birani u tijela ULUPUH-a;
–         štititi ugled ULUPUH-a;
–         štititi umjetničko stvaralaštvo i djelo.
 
Članom ULUPUH-a može postati svaki punoljetni državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji se u javnosti potvrdio stvaralaštvom na području primijenjenih umjetnosti, uz opće uvjete te posebne stručno-tehničke koje propisuje svaka ULUPUH-ova sekcija posebno (vidjeti Kriterije za prijem). Kandidati su dužni za prijam u članstvo ULUPUH-a podnijeti ispunjenu Pristupnicu s dokumentacijom o javnom umjetničkom djelovanju te donijeti radove i ostale priloge koje propisuju pojedine ULUPUH-ove sekcije. Podatci o obrazovanju moraju biti potkrijepljeni odgovarajućom dokumentacijom (preslikom diploma ili svjedodžbi). Kandidati će se ocjenjivati isključivo na temelju dostavljenih radova i dokumentacije. Za sva dodatna pitanja oko pripreme materijala kandidati se mogu obratiti predsjedniku odgovarajuće sekcije u koju se žele prijaviti, putem ULUPUH-ove stranicehttp://www.ulupuh.hr/hr/sekcije.asp ili upitom na galerija-ulupuh@zg.t-com.hr; tel. 01 4813 746, 01 4552 595.
 
Zaprimanje prijava i radova kandidata vršiti će se u Galeriji ULUPUH, Tkalčićeva 14 u Zagrebu, 2. i 3. veljače  2015., od 10 do 15 sati. Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.
Prijave i radove pregledati će umjetnički savjeti odgovarajućih sekcija i Umjetnički savjet ULUPUH-a i na temelju toga izabrati kandidate za prijem.
 
Kotizacija po kandidatu iznosi 400 kn, a plaća se pri predaji radova. Kotizacija se ne vraća.Rokovi:
2.2. i 3.2. 2015.- zaprimanje prijava i radova u Galeriji ULUPUH, Tkalčićeva 14 u Zagrebu (od 10 do 15 sati)
11.2.2015. – obavijest kandidatima o rezultatima natječaja pismenim putem
17.2. –  27.2.2015. – izložba novoprimljenih članova u Galeriji ULUPUHKriteriji za prijem i Pristupnica dostupni su na Internet stranicama ULUPUH-a www.ulupuh.hr , a mogu se dobiti i u Tajništvu ULUPUH-a, Preradovićeva 44/1, Zagreb (radnim danom od 10 do 13 sati) kao i u Galeriji ULUPUH, Tkalčićeva 14, Zagreb, ili upitom na mejl galerija-ulupuh@zg.t-com.hr
 
Natječaj sa kriterijima kao i pristupnicu dozvoljeno je umnožavati ili proslijediti potencijalno zainteresiranim kandidatima.